برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  49 , شماره  1 ; از صفحه 15 تا صفحه 23 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تغييرات کمي و کيفي اسانس پنج اکسشن مرزه گونه Satureja mutica Fisch. & C. A. Mey. در شرايط زراعي کردستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، سنندج، ایران
 
چکیده: 
مرزه ي جنگلي (Satureja mutica Fisch. & C. A. Mey. )يکي از گونه هاي انحصاري تيره ي نعنا (Lamiaceae) است که در رويشگاه هاي طبيعي نواحي شمال و شمال شرق ايران پراکنش دارد. در اين تحقيق به منظور بررسي امکان کشت و اهلي کردن و بررسي کميت و کيفيت مواد مؤثره ي آن در حالت زراعي، آزمايشيدر قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در سال هاي 1388 تا 1391 به اجرا در آمد. در آغاز بذر پنج توده يا نمونه (اکسشن) ازاين گونه از رويشگاه هاي طبيعي استان هاي خراسان (دو نمونه)، مازندران، گيلان (دو نمونه) گردآوري و در گلخانه کشت و نشا توليد شد. نشاها در مزرعه ي تحقيقاتي ايستگاه گريزه ي سنندج کشت شد. سپس سرشاخه هاي گل دار آن ها طي دو تا سه سال متوالي پس از کشت در مرحلة گلدهي کامل به روش تقطير با آب اسانس گيري شد. اسانس ها با استفاده از دستگاه هاي فام نگار (کروماتوگرافي) گازي و گاز فام نگارمتصل به طيف سنج جرمي و با محاسبة شاخص بازداري تجزيه و شناسايي شدند. در شمار پنج نمونه ي بانک ژني مورد بررسي گونه ي S. mutica ترکيب هاي عمده ي اسانس در سال اول تيمول (5/8-7/51 درصد)، پارا-سيمن (8/9-2/16 درصد )، گاما-ترپينن (0/10-2/23 درصد) و کارواکرول (7/3-7/49 درصد) و در سال دومتيمول (5/3-1/34 درصد)، پارا-سيمن (0/17-0/39 درصد )، گاما-ترپينن (6/15-3/22 درصد) و کارواکرول (6/3-2/44 درصد) بود و در سال سوم تيمول (4/26-9/28 درصد)، پارا-سيمن (8/19-8/21 درصد)، گاما-ترپينن (2/17-8/17 درصد) و کارواکرول (9/20-0/27 درصد) بود. بازده ي اسانس توده هاي مورد بررسي اين گونه به تدريج با رشد گياه در سال دوم و سوم افزايش يافت. مجموع دو ترکيب فنلي تيمول و کارواکرول اسانس در سال دوم نسبت به سال اول در همه ي نمونه ها کاهش يافت و بيشترين ميزان تيمول در سال اول بود. به طورکلي مي توان گفت گياهان دو ساله و سه ساله بازده ي اسانس بالاتر و گياهان يک ساله کيفيت اسانس بالاتري داشتند. بازده ي اسانس در سال سوم نسبت به سال دوم افزايش و کيفيت اسانس در نمونه ي خراسان 1 افزايش و در نمونه ي خراسان 2 کاهش يافت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

هوشیدری، ف.، و سفیدکن، ف.، و طبایی عقدایی، س.، و یوسفی، ب. (1397). بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس پنج اکسشن مرزه گونه Satureja mutica Fisch. & C. A. Mey. در شرایط زراعی کردستان. مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران), 49(1 ), 15-23. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468258Vancouver : کپی

هوشیدری فرحناز، سفیدکن فاطمه، طبایی عقدایی سیدرضا، یوسفی بایزید. بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس پنج اکسشن مرزه گونه Satureja mutica Fisch. & C. A. Mey. در شرایط زراعی کردستان. مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران). 1397 [cited 2022January23];49(1 ):15-23. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468258IEEE : کپی

هوشیدری، ف.، سفیدکن، ف.، طبایی عقدایی، س.، یوسفی، ب.، 1397. بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس پنج اکسشن مرزه گونه Satureja mutica Fisch. & C. A. Mey. در شرایط زراعی کردستان. مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران), [online] 49(1 ), pp.15-23. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468258. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 62 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی