4 SID.ir | بررسي شيوه هاي مختلف کشتار ماهي کپور نقره اي (Hypophthalmichthys molitrix) بر کيفيت و ماندگاري آن طي دوره ي نگهداري در يخچال

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي شيوه هاي مختلف کشتار ماهي کپور نقره اي (Hypophthalmichthys molitrix) بر کيفيت و ماندگاري آن طي دوره ي نگهداري در يخچال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شيلات، دانشگاه آزاد جويبار، جويبار، ايران
 
چکیده: 
در اين پژوهش جهت بررسي تأثير شيوه هاي مختلف کشتار بر کيفيت و ماندگاري ماهي کپور نقره اي طي نگه داري در يخچال (4 درجه سانتي گراد)، ماهي ها به سه روش کشتار گرديدند؛ گروه اول صيد با تور دستي و نگه داري به طور مستقيم در يخ خرد شده و کشتار پس از بيهوشي کامل با ضربه به سر، گروه دوم صيد با تور دستي و قطع کمان هاي آبششي با قيچي و گروه سوم (گروه شاهد) کشتار در معرض هواي آزاد/خارج از آب (خفگي). جهت ارزيابي مولفه هاي کيفي گوشت، نمونه برداري در دوره هاي زماني صفر، 3، 6، 9 و 12 روز پس از مرگ انجام شد. سپس نمونه ها از نظر تغييرات برخي از شاخص هاي کيفي نظير سفتي/سختي بافت، رنگ، ظرفيت نگهداري آب و مجموع ترکيبات ازته ي فرار مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج نشان داد که اثر تيمارهاي اعمال شده و زمان نگه داري بر مقدار سختي بافت معني دار بود (0/05>P). نتايج رنگ سنجي ماهيان اختلاف معني داري را بين تيمارها در طول زمان نشان داد. مقدار ظرفيت نگهداري آب در تيمارهاي مختلف اعمال شده و در زمان هاي مختلف داراي اختلاف معني داري بود (0/05>P). همچنين بر اساس نتايج، تغييرات مجموع ترکيبات ازته ي فرار در ماهي هاي کشتار شده با روش هاي مختلف معني دار بود. نتايج نشان داد که با توجه به اثرات شيوه ي کشتار بر کيفيت ماهي کپور نقره اي در طي دوره ي نگهداري، کشتار اين ماهي به روش قطع کمان آبششي (خونگيري) براي اين ماهي پيشنهاد مي گردد.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 23
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی