4 SID.ir | تاثير جيره هاي غذايي با درصدهاي مختلف گياه کاهو (Lactuca sativa) بر شاخص هاي رشد و ترکيبات بيوشيميايي بدن بچه ماهي سفيد (Rutilus kutum)

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير جيره هاي غذايي با درصدهاي مختلف گياه کاهو (Lactuca sativa) بر شاخص هاي رشد و ترکيبات بيوشيميايي بدن بچه ماهي سفيد (Rutilus kutum)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شيلات، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه تهران، کرج، ايران
 
چکیده: 
در قالب يک طرح کاملاً تصادفي، جيره هاي پايه A به عنوان تيمار شاهد بدون حضور کاهو و تيمارهاي ديگر شامل سه جيره آزمايشي B، C و D که به ترتيب حاوي 4، 8 و 12 درصد برگ خشک شده کاهو و با هدف جايگزين شدن کاهو به جاي پودر ماهي و آرد گندم و آرد جو بود، براي رسيدن به جيره هاي غذايي جديد و تاثير آنها بر رشد بچه ماهي سفيد مورد آزمايش قرار گرفت. نتايج نشان داد که اختلاف معني داري بين شاخص هاي رشد در بين تيمارها وجود دارد (P<0. 05). با محاسبه ميانگين شاخص هاي رشد در تيمارهاي مختلف و بررسي آن ها در پايان آزمايش، شاخص هاي ضريب تبديل غذا، ضريب بهره وري پروتئين و درصد افزايش وزن در تيمار C بهترين حالت را نشان داد. ميانگين درصد رشد روزانه در تيمار B از بقيه تيمارها بالاتر ولي معني دار نبود (P>0. 05). کمترين ميزان اين شاخص ها مربوط به تيمار D بود. تيمار B کمترين ميزان درصد بقا را با 68 درصد از خود نشان داد. بيشترين درصد بقا را تيمار C با 94 درصد، به خود اختصاص داد. براساس نتايج ماهي سفيد قابليت اين را دارد که از مواد با منشاء گياهي بيشتري در جيره غذايي خود استفاده کند. با توجه به نتايج همچنين مي توان کاهو را بين 8 تا 12 درصد وارد جيره غذايي ماهي سفيد کرد، بدون اين که تاثير منفي روي رشد اين ماهي در مرحله پرورش بچه ماهي داشته باشد.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 21
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی