برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1396 , دوره  70 , شماره  4 ; از صفحه 350 تا صفحه 362 .
 
عنوان مقاله: 

تأثير کاشت هورمون 11-کتوتستوسترون بر پارامترهاي بيوشيميايي و هماتولوژيک فيل ماهي (Huso huso) پرورشي در مرحله پيش زرده سازي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، گیلان، ایران
 
چکیده: 
مطالعه حاضر جهت بررسي اثر سطوح مختلف جايگزيني پودر کرم خاکي (Eisenia fetida) بر پارامترهاي رشد، ترکيب لاشه و هضم پذيري بچه ماهيان قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) به مدت 8 هفته انجام شد. براي اين منظور سطوح مختلف جايگزيني پودر کرم خاکي با پودر ماهي شامل صفر، 25، 50 و 75 درصد، با و بدون 2/5 درصد پودر سير در جيره در نظر گرفته شد. ماهيان با ميانگين وزن 0/27± 30 گرم در قالب يک طرح کاملاً تصادفي با چهار تيمار (سه تکرار) در شرايط يکسان پرورش داده شدند. در طول دوره ميانگين دما 2/14± 12/28 درجه سانتي گراد و اکسيژن 1/12± 6/32 ميلي گرم بر ليتر بود. در پايان آزمايش، شاخص هاي رشد، ترکيب لاشه و هضم پذيري تعيين گرديد. نتايج نشان داد که افزايش جايگزيني پودر کرم خاکي باعث کاهش معني دار در وزن پاياني، نرخ رشد ويژه و افزايش ضريب تبديل غذايي در ماهي ها شد و به طور معکوس افزودن پودر سير موجب افزايش وزن نهايي و نرخ رشد ويژه و کاهش ضريب تبديل غذايي شد (0/05>P). اثر پودر سير بر ترکيبات لاشه معني دار نبود، اما افزايش سطح جايگزيني کرم خاکي باعث کاهش رطوبت و چربي و افزايش پروتئين و خاکستر لاشه شد (0/05>P). هضم پذيري ماده خشک با افزايش سطح جايگزيني تا سطح 25 درصد (بدون پودر سير) تفاوت معني داري نداشت (0/05>P) و در سطح 50 درصد کاهش معني داري يافت (0/05>P) و افزودن سير موجب کاهش معني دار در هر سطح جايگزيني شد (0/05>P). هضم پذيري چربي و پروتئين در تيمارهاي پودر کرم خاکي افزايش معني داري نسبت به تيمار شاهد داشت (0/05>P)، اما افزودن سير تفاوت معني داري در هضم-پذيري چربي و پروتئين (به جز 50 درصد جايگزيني) در هر سطح جايگزيني نشان نداد (0/05>P). نتايج نشان داد مي توان کرم خاکي را به همراه 2/5 درصد سير تا سطح 50 درصد جايگزين پودر ماهي جيره ماهي قزل آلاي رنگين کمان کرد، بدون اينکه اثرات منفي بر کارايي رشد ماهي ها ديده شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 47 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی