برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  6 , شماره  2 ; از صفحه 38 تا صفحه 47 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي دانش و نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه نسبت به آموزش الکترونيکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، گروه مامایی، کمیته تحقیقات، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: يادگيري الکترونيکي به عنوان يکي از روش هاي نوين آموزشي از پتانسيل بالقوه اي براي ورود به عرصه آموزش پزشکي و آموزش مداوم برخوردار است. لذا ارزيابي سطح دانش و نگرش افراد نسبت به اين روش آموزشي به منظور بهبود سطح کيفي و کمي دانشگاه ها ضروري به نظر مي رسد. هدف از مطالعه حاضر تعيين دانش و نگرشدانشجويان دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه نسبت به آموزش الکترونيکي در سال 1395 مي باشد. روش ها: در اين مطالعه ي توصيفي-تحليلي تعداد 190 نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه در سال 1395 انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها شامل فرم مشخصات فردي، پرسشنامه ميزان دسترسي و به کارگيري اطلاعات فن آوري، پرسشنامه سنجش دانش و پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به آموزش الکترونيک ميشرا بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS نسخه 16، آمار توصيفي و آزمونهاي من ويتني، کروسکال واليس و همبستگي اسپيرمن انجام شد. نتايج: ميانگين نمره دانش 4/35± 8/77 و ميانگين نمره نگرش افراد نسبت به آموزش الکترونيکي 6/87± 38/37 بود. همچنين ارتباط معني داري بين متغيرهاي جنس، ترم تحصيلي و تجربه گذراندن واحد به صورت الکترونيکي با نمره دانش دانشجويان وجود داشت (0/05>P). نتيجه گيري: دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه سطح دانش ضعيف اما نگرش مثبتي نسبت به آموزش الکترونيکي داشتند. لذا پيشنهاد مي شود بعد از فراهم شدن بسترهاي آموزش الکترونيکي همانند ارتقاي دانش دانشجويان، اين روش يادگيري در کنار روش هاي سنتي مورد استفاده قرار گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جعفری، ح.، و آزموده، ا.، و آهور، م. (1397). بررسی دانش و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه نسبت به آموزش الکترونیکی. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه, 6(2 ), 38-47. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468206Vancouver : کپی

جعفری حمیده، آزموده الهام، آهور مریم. بررسی دانش و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه نسبت به آموزش الکترونیکی. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه. 1397 [cited 2022January25];6(2 ):38-47. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468206IEEE : کپی

جعفری، ح.، آزموده، ا.، آهور، م.، 1397. بررسی دانش و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه نسبت به آموزش الکترونیکی. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه, [online] 6(2 ), pp.38-47. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468206. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 171 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی