3 SID.ir | بررسي ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه صدا بيزاري

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه صدا بيزاري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: صدا بيزاري حالتي است که در آن افراد نسبت به صداهايي که در موقعيت هاي به خصوصي رخ مي دهد واکنش منفي نشان مي دهند اما صداهاي ديگر که اغلب بلندتر هستند را تحمل مي کنند. پژوهش حاضر به منظور بررسي ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه ي صدا بيزاري در دانشجويان انجام شد تا از اين طريق ابزاري براي ارزيابي در فرايند پژوهش تهيه و مورد استفاده پژوهشگران و درمانگران قرار گيرد. مواد و روش ها: نمونه ي اين پژوهش شامل 319 دانشجوي کارشناسي بود (176 دختر و 143 پسر) که از دانشگاه پيام نور اهواز به روش نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزارهاي اين مطالعه شامل پرسشنامه ي صدا بيزاري وو، لوين، مورفي و استورچ، مقياس وسواس فکري-عملي يل براون، پرسشنامه ي اضطراب بک و پرسشنامه ي افسردگي بک بودند. يافته ها: همساني دروني با روش آلفاي کرونباخ و همبستگي هر سؤال با نمره کل آزمون پايايي قابل قبولي را نشان داد. علاوه بر آن تحليل عاملي تأييدي نشان داد که ساختار دو عاملي اين مقياس از برازش مناسبي برخوردار است. به علاوه، نتايج بررسي روايي همگرا نشان داد که پرسشنامه ي صدا بيزاري با مقياس وسواس فکري-عملي يل براون و پرسشنامه هاي اضطراب بک و افسردگي بک همبستگي مثبت معني داري دارد. نتيجه گيري: نتايج نشان داد که پرسشنامه ي صدا بيزاري يک ابزار پايا و معتبر براي سنجش صدا بيزاري دانشجويان ايراني مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 153
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی