برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  48 , شماره  2 ; از صفحه 403 تا صفحه 412 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رشد و گلدهي برخي نمونه هاي بيد مشک (Salix aegyptiaca L. ) در شرايط آب و هوايي استان کردستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
 
چکیده: 
در اين پژوهش، ويژگي هاي رشد و گلدهي ده نمونه ي بانک ژني (اکسسشن) بيد مشک (Salix aegyptiaca L. ) موجود در کلکسيون ايستگاه تحقيقاتي کشاورزي کردستان در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار ارزيابي شد. نتايج تجزيه ي واريانس داده ها نشان داد، بين ويژگي هاي ارتفاع درخت، قطر يقه، طول شاتون، نسبت طول به عرض شاتون، طول برگ، عرض برگ، نسبت طول به عرض برگ، سطح برگ و طول دمبرگ اختلاف معني داري (01/0 P≤ ) وجود داشت. ويژگي-هاي زاويه ي شاخه ي اصلي با فرعي، طول شاخه ي يک ساله، طول در عرض شاتون نيز اختلاف معني داري (05/0 P≤ ) با هم داشتند. مقايسه ي ميانگين ويژگي ها نيز گوياي تفاوت معني دار بين اکسشن ها بود. نتايج ضريب همبستگي نشان داد که بين سطح برگ با ويژگي هاي مرتبط با گلدهي (طول شاتون، عرض شاتون، وزن تر و خشک شاتون) همبستگي مثبت و معني داري و بين ارتفاع درخت و ويژگي هاي طول و وزن تر شاتون همبستگي منفي و معني داري وجود داشت. تجزيه ي خوشه اي صفات مورد بررسي، نمونه هاي بيدمشک مورد بررسي را در سه خوشه گروه بندي کرد. براي تعيين نمونه هاي برتر از تجزيه به مؤلفه هاي اصلي استفاده شد. بر پايه ي دو مؤلفه ي اول و دوم که درمجموع حدود 70 درصد از تنوع را توجيه کردند، نمودار دو بعدي (باي پلات) ترسيم و مشخص شد که نمونه هاي K2، K3 و K6 نسبت به نمونه هاي ديگر برتري محسوسي داشته و مي توان با توجه به ويژگي هاي برتر آن ها افزون بر کاشت در فضاي سبز براي اصلاح ژنتيکي بيدمشک نيز استفاده شوند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 65 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی