برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  6 , شماره  1 ; از صفحه 46 تا صفحه 54 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل محتواي کمي مقالات پرستاري مامايي چاپ شده در مجلات علوم پزشکي ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، حاشیه جاده آسیایی، گناباد، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: شناسايي نقاط ضعف و قوت مقالات پرستاري مامايي با روش هاي تحليل و نقد در توليد دانش و بهره برداري از آن حائز اهميت است. اين مطالعه با هدف تحليل محتوي کمي مقالات پرستاري مامايي مجلات علوم پزشکي در دهه اخير انجام گرديد. روش ها: به منظور تحليل محتوي کمي مقالات پرستاري مامايي دهه اخير بطور تصادف سال 1388 انتخاب گرديد. از بين 188 مقاله چاپ شده در اين سال، 168 مقاله با توجه به معيارهاي ورود و خروج مورد ارزيابي قرار گرفت. ابزار تحليل بر پايه نظر برنز و گرو (2007) تهيه گرديد. متغيرهايي مانند ويژگي هاي نويسندگان، عنوان، نوع مطالعه، مقدمه، مروري بر متون، چکيده، بيان مسئله، اهداف، فرضيات، متغيرها، چارچوب، طرح تحقيق، يافته ها، بحث و نتيجه گيري و مرجع نويسي مورد تحليل آماري قرارگرفت. نتايج: بيشتر مقالات مورد بررسي از نظر موضوعي باليني ( 83/1%) بودند. 83/3% مقالات مورد بررسي داراي چکيده ساختارمند بودند. در بين مقالات: 5/90% نقد و تحليل بر روي متون، 89/9% چارچوب پژوهش، 23/7% روش نمونه گيري، 28/6% کسب رضايت، 43/4% روايي و پايايي گزارش نشده بود است. در بخش بحث و نتيجه گيري مقالات از وضعيت مناسبي برخوردار بودند. ميانگين تعداد کل منابع مورد استفاده در مقالات پرستاري مامايي 23/77 بوده است. نتيجه گيري: مقالات پرستاري مامايي چاپ شده در مجلات علوم پزشکي از وضعيت نسبتا مطلوبي برخوردار است. هرچند بيشتر مقالات در قسمت روش پژوهش دچار مشکل بوده و در مواردي مانند چارچوب پژوهش، نقد و تحليل مروري بر متون نيازمند دقت بيشتر است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 164 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی