برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  6 , شماره  1 ; از صفحه 11 تا صفحه 19 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي آموزش مديريت استرس بر کيفيت زندگي و فرسودگي شغلي آتش نشانان شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: آتش نشانان به دليل فعاليت در محيط هاي پرخطر در معرض استرس هاي گوناگون قرار دارند که اين استرس ها مي تواند باعث بروز فرسودگي شغلي و اثرات منفي بر کيفيت زندگي آتش نشانان شود. لذا هدف اين پژوهش، بررسي اثربخشي مديريت استرس بر کيفيت زندگي و فرسودگي شغلي آتش نشانان تهران بود. روش ها: پژوهش حاضر نيمه تجربي با پيش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل مي باشد. جامعه آماري تمامي آتش نشان هاي مرد در سازمان آتش نشاني شهر تهران در سال 1395 بودند که با استفاده از نمونه گيري تصادفي ساده تعداد 30 نفر از آنها انتخاب و در دو گروه آزمايش و کنترل جاي گرفتند. گروه آزمايش طي 10 جلسه 90 دقيقه اي تحت مداخله آموزش مديريت استرس قرار گرفت. در حالي که در اين مدت گروه کنترل هيچ مداخله اي را دريافت نکردند. براي جمع آوري داده ها از دو مقياس کيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني و فرسودگي شغلي ماسلاچ و جکسون استفاده شد. داده ها با استفاده از تحليل کواريانس و با نرم افزار SPSS نسخه 21 تحليل شدند. نتايج: نتايج نشان داد که بين دو گروه در پيش آزمون تفاوت معني دار وجود نداشت، اما آموزش مديريت استرس در گروه آزمايش، نمرات مؤلفه هاي کيفيت زندگي به طور معني داري (0/05>P) افزايش و نمرات فرسودگي شغلي به طور معني داري (0/05>P) کاهش داد. نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که برنامه آموزشي مديريت استرس مي تواند موجب افزايش کيفيت زندگي و کاهش فرسودگي شغلي آتش نشانان شود. لذا به مديران مراکز آتش نشاني توصيه مي شود که از اين برنامه براي ارتقاي سلامت روان آتش نشانان استفاده کنند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خدابخشی کولایی، آ.، و فلسفی نژاد، م.، و مقدم، ف.، و مجرب، م. (1397). اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر کیفیت زندگی و فرسودگی شغلی آتش نشانان شهر تهران. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه, 6(1 ), 11-19. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468164Vancouver : کپی

خدابخشی کولایی آناهیتا، فلسفی نژاد محمدرضا، مقدم فاطمه، مجرب مرجان. اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر کیفیت زندگی و فرسودگی شغلی آتش نشانان شهر تهران. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه. 1397 [cited 2022January21];6(1 ):11-19. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468164IEEE : کپی

خدابخشی کولایی، آ.، فلسفی نژاد، م.، مقدم، ف.، مجرب، م.، 1397. اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر کیفیت زندگی و فرسودگی شغلی آتش نشانان شهر تهران. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه, [online] 6(1 ), pp.11-19. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468164. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 259 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی