برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  48 , شماره  2 ; از صفحه 229 تا صفحه 242 .
 
عنوان مقاله: 

تأثير تيمار پيش از برداشت پوترسين بر ويژگي هاي کمي، کيفي و عمر پس از برداشت گل شاخه بريده ي ليزيانتوس ((Eustoma grandifl orum cv. Miarichi Grand white

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 
چکیده: 
اين آزمايش باهدف بررسي تأثير محلول پاشي برگي پوترسين در مرحله ي پيش از برداشت بر کيفيت رويشي و ويژگي هاي پس از برداشت گل شاخه بريده ي ليزيانتوس رقم مياريچي گرند وايت انجام شد. گياهان در گلدان هاي محتواي خاک زراعي، ماسه و خاک برگ پوسيده با نسبت 1: 1: 1 حجمي کشت شدند. تيمار ها در مرحله ي پيش از برداشت شامل پوترسين با چهار غلظت 0 (شاهد)، 5/0، 1 و 2 ميلي مولار بودند که در مرحله ي انگيزش غنچه انجام شد. صفات مربوط به کيفيت رويشي شامل طول و قطر غنچه، ارتفاع ساقه ي گل دهنده و وزن تر و خشک آن، سطح برگ و محتواي سبزينه (کلروفيل) بودند. نتايج نشان داد، تيمار پوترسين منجر به افزايش بسياري از ويژگي ها مانند طول و قطر غنچه، ارتفاع ساقه ي گل دهنده و وزن تر و خشک آن، سطح برگ و محتواي سبزينه ي برگ نسبت به تيمار شاهد شد. همچنين در بين غلظت ها پوترسين 2 ميلي مولار بيشترين تأثير را بر عامل هاي اندازه گيري شده داشتند. به منظور بررسي تأثير تيمارهاي پيش از برداشت پوترسين بر ويژگي هاي پس از برداشت گل شاخه بريده ي ليزيانتوس، گل ها در مرحله اي که دو غنچه ي آن به طور کامل باز شدند، برداشت شدند. نتايج نشان داد، تيمارهاي پيش از برداشت منجر به افزايش عمر گلجايي، حفظ بهتر وزن تر نسبي و جذب آب نسبي نسبت به تيمار شاهد شدند. همچنين کاهش ميزان نشت يوني، تجمع کمتر مالون دي آلدئيد، فعاليت کمتر آنزيم ليپوکسيژناز، تجمع کمتر H2O2 و بهبود آنزيم هاي پاداکسنده ي (آنتي اکسيدان) کاتالاز و آسکوربات پراکسيداز در غلظت 2 ميلي مولار پوترسين نسبت به تيمار شاهد به دست آمد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 43 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی