برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1395 , دوره  47 , شماره  4 ; از صفحه 763 تا صفحه 772 .
 
عنوان مقاله: 

تأثير تنش کم آبي بر برخي شاخص هاي فيزيولوژي و کارايي مصرف آب در توده هاي خربزه ي ايراني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 
چکیده: 
به منظور ارزيابي تحمل به تنش کم آبي برخي از توده هاي خربزه ي ايراني، آزمايشي به صورت کرت هاي خردشده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در ايستگاه تحقيقاتي دانشکده ي کشاورزي دانشگاه زنجان انجام شد. تيمارهاي آزمايش شامل سه سطح آبياري (100، 66 و 33 درصد نياز آبي گياه) و هفت توده ي خربزه شامل کالي، اورشنگ، موري، موزي، شيرازي، ازمير و ايوانکي بود. بر پايه ي نتايج به دست آمده در اين پژوهش تنش کم آبي به طور معني داري ميزان پرولين، فعاليت آنزيم هاي کاتالاز و پراکسيداز را افزايش داده و محتواي نسبي آب برگ، عملکرد و ميزان ويتامين ث را کاهش داد. بالاترين ميزان کارايي مصرف آب در آبياري 66 درصد مشاهده شد. بين توده ها نيز از نظر شاخص هاي فيزيولوژيکي تفاوت معني داري مشاهده شد. بيشترين ميزان پرولين، ويتامين ث و درصد محتواي نسبي آب برگ در توده هاي کالي و موري، بيشترين فعاليت آنزيم پراکسيداز در توده ي ازمير و بيشترين کارايي مصرف آب و عملکرد در توده ي موزي به دست آمد. با توجه به نتايج اين پژوهش، توده ي ايوانکي با بيشترين کاهش در عملکرد و توده ي موزي با کمترين کاهش در عملکرد در اثر افزايش تنش کم آبي به ترتيب حساس ترين و متحمل ترين توده نسبت به تنش کم آبي بودند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 50
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی