برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1395 , دوره  47 , شماره  4 ; از صفحه 655 تا صفحه 667 .
 
عنوان مقاله: 

اثر اسيد ساليسيليک و پوتريسين بر برخي شاخص هاي فيزيولوژيکي و اسانس گياه دارويي نعناع فلفلي (Mentha piperita L. )

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 
چکیده: 
نعناع فلفلي با نام علميL. Mentha piperita از خانواده ي Lamiaceae از جمله گياهان دارويي و معطري است که اسانس آن در صنايع مختلف داروسازي استفاده مي شود. به منظور ارزيابي برخي شاخص هاي فيزيولوژيکي و اسانس نعناع فلفلي آزمايشي به صورت فاکتوريل با استفاده از تيمارهاي اسيد ساليسيليک (0، 1/0، 1 ميلي مولار) و پوتريسين (0، 1/0، 1 ميلي-مولار) در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار اجرا شد. همه ي صفات در دو چين ارزيابي شدند. نتايج به دست آمده از اين پژوهش نشان داد که ميانگين همه ي صفات (به جز نسبت سبزينه ي (کلروفيل) a/b، کاروتنوئيد، آنتوسيانين و مواد جامد محلول) در چين اول به طور معني داري بيشتر از چين دوم بودند. کاربرد غلظت هاي مختلف اسيد ساليسيليک منجر به کاهش ميزان سبزينه ي کل و a، کارتنوئيد و آنتوسيانين شد. همچنين تيمارهاي 1/0 و 1 ميلي مولار اسيد ساليسيليک درصد اسانس شاخساره ي نعناع فلفلي را در مقايسه با مصرف نکردن آن، 02/16و 91/32 درصد و نيز درصد اسانس برگ گياه را نسبت به شاهد، 54/2 و 66/29 درصد افزايش داد. با افزايش مقادير پوتريسين، عملکرد تر و خشک در واحد سطح، سبزينه يa، سبزينه ي کل، کاروتنوئيد و درصد اسانس برگ افزايش يافت. با به کارگيري 1 ميلي مولار پوتريسين ميزان آنتوسيانين و درصد اسانس برگ در مقايسه با شاهد به ترتيب 91/33 و 36/21 درصد افزايش يافت. افزون بر آن اثر متقابل دو عامل مورد بررسي روي عملکرد تر در واحد سطح، سبزينه ي a وb، سبزينه ي کل، کاروتنوئيد، آنتوسيانين، مواد جامد محلول و اثر متقابل سه عامل بر عملکرد خشک در واحد سطح، کاروتنوئيد و مواد جامد محلول معني دار بودند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 60 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی