برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  8 , شماره  3 ; از صفحه 433 تا صفحه 451 .
 
عنوان مقاله: 

موانع راه اندازي و گسترش کسب وکارهاي خانگي در مناطق روستايي شهرستان اروميه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
تحقيق حاضر با هدف بررسي موانع راه اندازي و گسترش کسب وکارهاي خانگي در مناطق روستايي شهرستان اروميه انجام گرفت. اين تحقيق برحسب هدف کاربردي و به لحاظ نحوة گردآوري داده ها توصيفي است. جامعة آماري اين تحقيق 227 نفر از روستاييان داراي کسب وکار خانگي ثبت و تأييدشده در مناطق روستايي شهرستان اروميه بودند. با توجه به جدول کرجسي-مورگان، 181 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده براي انجام تحقيق انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامة محقق ساخته بود. روايي پرسشنامه با نظر کارشناسان و متخصصان تأييد شد. به منظور تعيين پايايي ابزار تحقيق، پيش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي مقياس اصلي پرسشنامه 82/0 محاسبه شد. داده ها با استفاده از نرم افزارهاي SPSSWin20 و AMOS20 تجزيه و تحليل شدند. نتايج نشان داد پنج عامل ضعف حمايتي، محدوديت کسب وکارهاي خانگي، ضعف زيرساختي و فرهنگي، ضعف دانشي و اطلاع رساني و نبود قوانين مرتبط با تبيين 483/66 درصد از واريانس کل، به ترتيب اولويت هاي اول تا پنجم را در شکل گيري و تعيين سازه براي «موانع راه اندازي و گسترش کسب وکارهاي خانگي در مناطق روستايي» داشتند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 89 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی