برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  8 , شماره  3 ; از صفحه 513 تا صفحه 530 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي مؤلفه هاي مديريت زنجيرة تأمين کارآفرينانة مرتبط با فرايند توسعة محصول جديد (مورد مطالعه: شرکت هاي کارآفرين فعال در صنعت شويندة ايران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 
در اين پژوهش، مؤلفه هاي مديريت زنجيرة تأمين کارآفرينانة مرتبط با فرايند توسعة محصول جديد در شرکت هاي کارآفرين فعال در صنعت شويندة ايران ارزيابي شده است. اين پژوهش از نظر هدف، کاربردي و برحسب گردآوري داده ها، پژوهشي کمي از نوع توصيفي-پيمايشي است. روش تجزيه وتحليل در اين پژوهش رويکرد ترکيبي AHP-TOPSIS است. جامعة آماري اين تحقيق شامل 21 نفر از کارشناسان و کارشناسان ارشد توليد و مديران ارشد شرکت هاي منتخب در حوزة شوينده ها (شرکت هاي پاکنام، پاکريز، کندر، محصولات بين المللي پارس، کفساز و من) است. با توجه به نتايج روش AHP به منظور تعيين وزن هاي شاخص هاي ارزيابي موفقيت توسعة محصول جديد، معيار سودآوري شرکت از فروش محصول جديد و ميزان سهم بازار حاصل از توليد محصول جديد با 257/0 و 249/0 بيشترين اهميت را دارند. با توجه به نتايج روش TOPSIS به منظور رتبه بندي مؤلفه هاي زنجيرة تأمين کارآفرينانه، مؤلفه هاي بازاريابي و فروش شرکت، رشد سهم بازار زنجيرة صنعت شوينده و عوامل سازماني (منابع انساني شرکت) با وزن 868/0، 779/0 و 757/0 به ترتيب در رتبه هاي اول تا سوم قرار دارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سجادی، س.، و میگون پوری، م.، و درگاهی مولان، م. (1394). ارزیابی مؤلفه های مدیریت زنجیرة تأمین کارآفرینانة مرتبط با فرایند توسعة محصول جدید (مورد مطالعه: شرکت های کارآفرین فعال در صنعت شویندة ایران). توسعه کارآفرینی, 8(3 ), 513-530. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468055Vancouver : کپی

سجادی سیدمجتبی، میگون پوری محمدرضا، درگاهی مولان مجتبی. ارزیابی مؤلفه های مدیریت زنجیرة تأمین کارآفرینانة مرتبط با فرایند توسعة محصول جدید (مورد مطالعه: شرکت های کارآفرین فعال در صنعت شویندة ایران). توسعه کارآفرینی. 1394 [cited 2022January28];8(3 ):513-530. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468055IEEE : کپی

سجادی، س.، میگون پوری، م.، درگاهی مولان، م.، 1394. ارزیابی مؤلفه های مدیریت زنجیرة تأمین کارآفرینانة مرتبط با فرایند توسعة محصول جدید (مورد مطالعه: شرکت های کارآفرین فعال در صنعت شویندة ایران). توسعه کارآفرینی, [online] 8(3 ), pp.513-530. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468055. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 185 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی