برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  8 , شماره  3 ; از صفحه 571 تا صفحه 590 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط ميان رهبري تحول آفرين، بازاريابي داخلي و گرايش کارآفرينانه (مورد مطالعه: شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد، مرکز بین المللی خلیج فارس
 
چکیده: 
پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط ميان رهبري تحول آفرين، بازاريابي داخلي و گرايش کارآفرينانه در شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب صورت گرفته است. اين پژوهش از نوع کاربردي و به صورت توصيفي-همبستگي است. جامعة آماري پژوهش شامل 320 نفر از کارشناسان و سرپرستان بيست ادارة تابعة مديريت تدارکات و امور کالا بوده است که با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي، 143 نفر نمونه درنظر گرفته شد. جمع آوري داده ها براساس پرسشنامة استاندارد انجام گرفت که روايي آن را اعضاي هيئت علمي دانشگاه و پايايي آن را روش پايايي ترکيبي و آلفاي کرونباخ تأييد کرد. تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از روش مدل سازي معادلات ساختاري و نرم افزار Smart PLS-2 صورت پذيرفت. نتايج نشان داد رهبري تحول آفرين بر گرايش کارآفرينانه با شدت (409/0)، رهبري تحول آفرين بر بازاريابي داخلي با شدت (493/0) و همچنين، بازاريابي داخلي بر گرايش کارآفرينانه با شدت (381/0) تأثير دارد و درنهايت بازاريابي داخلي در تأثير رهبري تحول آفرين بر گرايش کارآفرينانه با شدت (188/0) به عنوان ميانجي گري جزئي تأثيرگذار است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 86
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی