برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  47 , شماره  3 ; از صفحه 481 تا صفحه 490 .
 
عنوان مقاله: 

تأثير سطوح مختلف سولفات آمونيوم بر رنگيزه هاي نورساختي، ميزان و اجزاي اسانس مرزه ي تابستانه ي رقم اصلاح شده ي ساترن (Satureja hortensis L. cv Saturn)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 
چکیده: 
به منظور بررسي تأثير سطوح مختلف سولفات آمونيوم بر رنگيزه هاي نورساختي (فتوسنتزي)، ميزان و اجزاي اسانس گياه مرزه ي تابستانه (Satureja hortensis LL. )، آزمايشي بر پايه ي طرح بلوک هاي کامل تصادفي با پنج تيمار و سه تکرار در شرايط آب و هوايي کرج به اجرا درآمد. تيمارها شامل پنج سطح مختلف سولفات آمونيوم شامل: شاهد (0)، 40، 60، 80 و 1000 کيلوگرم سولفات آمونيوم بود که به صورت سرک به کرت ها اضافه شد. در مرحله ي گلدهي کامل، بوته هاي مربوط به هر تيمار برداشت شدند و صفات مورد بررسي شامل ميزان سبزينه يا کلروفيل (b, a و کل)، ميزان کاروتنوئيد، درصد، عملکرد و اجزاي اسانس اندازه گيري شد. نتايج، نشان دهنده ي تفاوت معني دار تيمارها بر برخي از صفات اندازه گيري شده بود. از 26 ترکيب شناسايي شده در تيمارهاي مختلف، تنها دوازده ترکيب تحت تأثير سطوح کودي قرار گرفتند. همچنين درصد و عملکرد اسانس نيز به طور معني داري تحت تأثير تيمارها تغيير پيدا کردند. با افزايش سطوح مختلف سولفات آمونيوم درصد و عملکرد اسانس افزايش معني داري پيدا کرد به طوري که بالاترين درصد و عملکرد اسانس (به ترتيب 55/3 درصد و 97/49 ميلي ليتر) مربوط به تيمار 100 کيلوگرم سولفات آمونيوم و کمترين ميزان (به ترتيب 68/2 درصد و 32/16 ميلي ليتر) مربوط به تيمار شاهد بود. کارواکرول به عنوان ترکيب اصلي اين گياه تحت تأثير تيمار کودي قرار گرفت. بالاترين ميزان کارواکرول (06/52 درصد) و کمترين ميزان (57/46 درصد) به ترتيب در تيمارهاي40 و 60 کيلوگرم سولفات آمونيوم اندازه گيري شد. کمترين ميزان محتواي سبزينه ي کل (69/18 ميلي گرم بر گرم نمونه ي تر) مربوط به تيمار 100 کيلوگرم سولفات آمونيوم بود و ديگر تيمارها در يک گروه قرار داشتند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 35 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی