3 SID.ir | بررسي اثر سم موتاژن بوتاکلر بر برخي شاخص هاي خوني ماهي قزل-آلاي رنگين کمان

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر سم موتاژن بوتاکلر بر برخي شاخص هاي خوني ماهي قزل-آلاي رنگين کمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شيلات، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه تهران، کرج، ايران
 
چکیده: 
در مطالعه حاضر اثر سم موتاژن بوتاکر با غلظت هاي حاد مختلف (0، 4/0، 0/5 و 1 ميلي-گرم بر ليتر) با نامگذاري به ترتيب A، B، C و D با طول مواجهه متفاوت (48، 72 و 96 ساعت) بر روي برخي از شاخص هاي خوني قزل آلاي رنگين کمان سنجيده شد. براي اين منظور 180 قطعه ماهي قزل آلاي رنگين کمان در چهار تيمار با غلظت هاي ياد شده همراه با سه تکرار در مواجه با سم بوتاکلر قرار گرفتند و پس از خونگيري فاکتورهاي WBC، RBC، هموگلوبين، هماتوکريت، در صد لنفوسيت مونوسيت، بازوفيل، ائوزينوفيل، MCH، MCHC، MCV، PCV پروتئين کل و آنزيم هاي آمينو ترانسفراز شامل ALP، AST و ALT مورد اندازه گيري قرار گرفتند. بر اساس آناليز آماري تجزيه واريانس دوطرفه، هم متغير غلظت و هم متغير زمان به همراه اثر اين دو متغيير موجب بروز تفاوت معني دار (0/05>P) تنها در گروه هاي C و D شدند و هيچ تفاوت معني داري بين گروه شاهد (A) و گروه B در هيچ يک از سه بازه زماني ديده نشد. به صورت کلي با حرکت از تيمار 72C به 96D ميزان آنزيم هاي آمينو ترانسفراز و پروتئين کل افزايش و ساير فاکتورهاي خوني کاهش يافتند که نشان دهنده تخريب کبدي، کليوي و کاهش ايمني غير اختصاصي در اثر مواجهه با سم بوتاکر در قزل آلاي رنگين کمان مي اشد.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 20
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی