برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  47 , شماره  3 ; از صفحه 421 تا صفحه 434 .
 
عنوان مقاله: 

تأثير سطوح مختلف آبياري بر رشد، عملکرد، کيفيت و کارايي مصرف آب گياهان پيوندي و غيرپيوندي خربزه ي زرد جلالي در نظام آبياري قطره اي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، ایران
 
چکیده: 
در اين پژوهش از توده ي بومي خربزه ي زرد جلالي به عنوان پيوندک و از کدوهاي تجاري رقم هاي شينتوزا (Shintozwa) و فرو (Ferro-RZ) به عنوان پايه استفاده شد. گياهان پيوندشده روي کدو همراه با گياهان خود پيوندي و غير پيوندي در سه سطح آبياري 60، 80 و 100 درصد، که به ترتيب برابر با 32/4984، 82/6124 و 41/7239 مترمکعب در هکتار بر پايه ي تخليه ي رطوبتي خاک، تحت نظام آبياري قطره اي ارزيابي شدند. نتايج نشان داد که با افزايش تنش کم آبي سفتي گوشت ميوه، محتواي نسبي آب برگ و سبزينه ي (کلروفيل) برگ گياه کاهش يافت. مقايسه ي ميانگين ها، نشان داد که عملکرد کل بيشترين (76/40 تن در هکتار) و کمترين (16/31 تن در هکتار) به ترتيب به پايه ي شينتوزا و گياه خود پيوندي اختصاص داشت. تغييرپذيري نسبي تأثير پيوند در افزايش عملکرد کل در پايه هاي شينتوزا و فرو در مقايسه با گياهان غير پيوندي به ترتيب 07/23 و 19/14 درصد در شرايط تنش کم آبي بود. همچنين افزايش عملکرد ناشي از افزايش در وزن ميوه بود به طوري که ميانگين وزن ميوه در پايه ي شينتوزا (51/3 کيلوگرم) و پايه ي فرو (59/3 کيلوگرم) در مقايسه با گياهان غير پيوندي (97/2 کيلوگرم) بيشتر بود. بين سطوح آبياري شاهد و 80 درصد تفاوت معني داري از نظر عملکرد و ميانگين وزن ميوه وجود نداشت. همچنين بيشترين (18/38 تن در هکتار) و کمترين (22/26 تن در هکتار) عملکرد بازارپسند به ترتيب به سطوح آبياري 100 و 60 درصد اختصاص داشت. بيشترين (70/6 کيلوگرم بر مترمکعب) و کمترين (05/5 کيلوگرم بر مترمکعب) ميزان کارايي مصرف آب به ترتيب به پايه هاي شينتوزا و گياهان خود پيوندي مربوط بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رمضان، د.، و حسن پوراصیل، م.، و صالحی، ر.، و دهقانی سانیج، ح. (1395). تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر رشد, عملکرد, کیفیت و کارایی مصرف آب گیاهان پیوندی و غیرپیوندی خربزه ی زرد جلالی در نظام آبیاری قطره ای. مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران), 47(3 ), 421-434. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467948Vancouver : کپی

رمضان داریوش، حسن پوراصیل معظم، صالحی رضا، دهقانی سانیج حسین. تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر رشد, عملکرد, کیفیت و کارایی مصرف آب گیاهان پیوندی و غیرپیوندی خربزه ی زرد جلالی در نظام آبیاری قطره ای. مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران). 1395 [cited 2022January18];47(3 ):421-434. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467948IEEE : کپی

رمضان، د.، حسن پوراصیل، م.، صالحی، ر.، دهقانی سانیج، ح.، 1395. تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر رشد, عملکرد, کیفیت و کارایی مصرف آب گیاهان پیوندی و غیرپیوندی خربزه ی زرد جلالی در نظام آبیاری قطره ای. مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران), [online] 47(3 ), pp.421-434. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467948. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 108 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی