برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  49 , شماره  1 ; از صفحه 117 تا صفحه 133 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي وضعيت دانش و مهارت هاي کتابداران در کاربرد خدمات مرجع بر اساس ديدگاه کواکس (مورد پژوهي: کتابخانه هاي دانشگاه هاي دولتي استان مازندران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه اصفهان
 
چکیده: 
هدف: هدف اين پژوهش بررسي وضعيت دانش و مهارت هاي کتابداران در کاربرد خدمات مرجع بر اساس ديدگاه کواکس (تفکر انتقادي، تحليل سؤالات، مصاحبه، سازماندهي اطلاعات، يافتن منابع مرجع و تسلط بر ابزارهاي پيشرفته ي اطلاع يابي) از نظر کارکنان کتابخانه هاي دانشگاه هاي دولتي استان مازندران است. روش: پژوهش حاضر توصيفي-پيمايشي و جامعه ي آماري شامل مديران و کتابداران کتابخانه هاي دانشگاه هاي دولتي استان مازندران است. روش نمونه گيري هم تصادفي طبقه اي متناسب با حجم بود. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه ي محقق ساخته است که ضريب پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ (80/0) محاسبه شد. براي تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي از نرم افزار SPSS V. 16 استفاده شد. يافته ها: نتايج نشان داد که ديدگاه کواکس بر دانش و مهارت هاي مرجع کتابداران در کتابخانه هاي دانشگاه هاي دولتي استان مازندران مؤثر و ميانگين تمام مؤلفه هاي مذکور بالاتر از حد متوسط و در وضعيت مناسبي است. مطلوب ترين مؤلفه «تسلط بر ابزارپيشرفته» و کمترين مؤلفه «سازماندهي اطلاعات» محسوب مي شود. همچنين بين نظرهاي کتابداران بر پايه ي عوامل جمعيت شناختي (جنسيت، رشته ي تحصيلي، سابقه ي خدمت، سطح تحصيلات، محل خدمت، و نوع کار) در کتابخانه هاي دانشگاه هاي دولتي استان مازندران تفاوت معناداري وجود ندارد. اصالت/ ارزش: ديدگاه کواکس جنبه هاي تعامل و تفکر انتقادي را با زمينه هاي ابزارهاي اطلاع يابي در هم آميخته است و به توسعه ي مهارت ها و دانش افزايي کتابدار مرجع کمک مي کند. کتابداران کتابخانه ها مي توانند با توسعه ي مهارت هاي خود در خدمات مرجع، دسترسي و اشاعه ي اطلاعات به مراجعان را تسريع ببخشند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 61 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی