برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  20 , شماره  2 ; از صفحه 227 تا صفحه 248 .
 
عنوان مقاله: 

نوسان پذيري سود و تصميم ها ساختار سرمايه با نقش تعديلگري درماندگي مالي؛ رويکرد مدلسازي معادلات ساختاري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 
چکیده: 
هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسي تأثير درماندگي مالي بر ارتباط بين نوسان پذيري سود و تصميمات ساختار سرمايه، از طريق رويکرد مدل سازي معادلات ساختاري مي باشد. روش: از بين شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 82 شرکت طي سال هاي 1385 تا 1395 براي نمونه آماري انتخاب گرديد و جهت بررسي اثر تعديل گري درماندگي مالي، شرکت هاي نمونه به کمک مدل کاپلان زينگالس در دو گروه دسته بندي گرديد. نوسان پذيري سود به کمک متغيرهاي مشاهده پذير ضريب پراکندگي نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، ضريب پراکندگي نسبت سود علمياتي به مجموع دارايي ها و انحراف معيار درصد تغييرات سود عملياتي اندازه گيري شد و سنجش متغير ساختار سرمايه از طريق نسبت هاي مجموع بدهي به مجموع دارايي، مجموع بدهي به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام و مجموع بدهي به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام انجام گرفت. يافته ها: پس از اطمينان از برازش مناسب الگوهاي اندازه گيري و ساختاري پژوهش نتايج نشان داد نوسان پذيري سود بر تصميمات ساختار سرمايه اثر معکوس و معني دار دارد و درماندگي مالي بر ارتباط بين نوسان پذيري و ساختار سرمايه اثر معني دار دارد. به گونه اي که شدت ارتباط اين دو متغير در گروه شرکت هاي سالم قوي تر است. نتيجه گيري: تأثير نوسان پذيري سود بر تصميمات ساختار سرمايه در شرکت هاي سالم قوي تر از شرکت هاي داراي محدوديت مالي مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 87 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی