مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 
ارزيابي فني و اقتصادي عملکرد کمباين هاي وش چين خودگردان و کششي
 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي، مشهد، ايران
 
چکیده: 
از مهم ترين عوامل کاهش درجه ي مکانيزاسيون برداشت پنبه، متناسب نبودن کمباين هاي وش چين با الگوي کشت و استفاده نکردن از ارقام مناسب است. به منظور ارزيابي عملکرد کمباين هاي وش چين پنبه در الگوي کشت داخل کشور، کارايي سه نوع کمباين برداشت پنبه (خودگردان سه رديفه پنبه طراحي و ساخته شده در مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي، کمباين جاندير دو رديفه ي خودگردان، و کمباين جاندير دو رديفه ي کششي) مطالعه شدند. در اين تحقيق، در قالب طرح آماري کاملا تصادفي بر پايه ي آزمايش فاکتوريل، تأثير سرعت پيشروي کمباين در سه سطح (1/2، 4/3 و 8/4 کيلومتر بر ساعت) و رقم پنبه در دو سطح (خرداد و ورامين) بر صفات زير بررسي شد: درصد وزني وش باقي مانده بر ساقه ي پنبه در چين هاي اول و دوم، درصد وزني وش هاي ريخته شده در سطح مزرعه، بازده مکانيکي برداشت، ظرفيت مؤثر مزرعه اي، مصرف سوخت، درصد مواد خارجي در مخزن کمباين و هزينه هاي ثابت و جاري. نتايج بررسي ها نشان مي دهد که کمباين سه رديفه ي وش چين داراي بالاترين ظرفيت مزرعه اي (48/0 هکتار در ساعت) و پايين ترين درصد بازده (9/64 درصد) نسبت به دو کمباين ديگر است؛ بالاترين بازده (68/74 درصد) متعلق به کمباين دو رديفه ي خودگردان است. پايين ترين ميزان درصد وزني وش باقيمانده بر ساقه ي پنبه (87/7 درصد) در سرعت پيشروي 1/2 کيلومتر بر ساعت ديده مي شود. نتايج حاصل از ارزيابي و مقايسه ي اقتصادي کمباين سه رديفه با دو کمباين دورديفه نشان مي دهد که کمباين سه رديفه وش چين، به علت پايين تر بودن هزينه ي ثابت، نسبت به دو کمباين ديگر، پايين ترين دوره ي برگشت سرمايه (29/3 سال) را نيز دارد.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 24
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی