برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  47 , شماره  2 ; از صفحه 265 تا صفحه 273 .
 
عنوان مقاله: 

تأثير زمان برداشت بر وزن ميوه، تجمع روغن و باردهي چند رقم زيتون در شهرستان طارم (استان زنجان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 
چکیده: 
زنجانچکيدهبه منظور بررسي تأثير زمان برداشت بر وزن ميوه، مقدار روغن و باردهي سال آيندة چند رقم زيتون (کنسرواليا، آميگدالوليا، کاريدوليا، کرونائيکي، آربکين، زرد و روغني) آزمايشي به صورت اسپليت پلات در زمان در قالب طرح پاية کاملاً تصادفي در سه تکرار در سال هاي 1392 و 1393 در ايستگاه تحقيقات زيتون (طارم-زنجان) اجرا شد. نتايج نشان داد که از بين رقم هاي مورد آزمايش رقم آميگدالوليا بيشترين (شمار گل آذين و گل در شاخه، وزن ميوه و مقدار روغن در ماده خشک) را داشت. همچنين بيشترين درصد تشکيل (گل کامل، ميوة اوليه و ميوة نهايي) در رقم آربکين ارزيابي شد. بنا بر نتايج تأثير زمان برداشت، بيشترين وزن ميوه در برداشت سوم مشاهده شد. مقدار روغن در مادة خشک در برداشت پنجم به بيشترين مقدار خود رسيد. همچنين تأثير زمان برداشت بر صفات مربوط به گلدهي و ميوه دهي سال آينده نشان داد که بيشترين شمار گل آذين در برداشت چهارم، بيشترين شمار گل در شاخه در برداشت دوم و بيشترين درصد تشکيل (گل کامل، ميوة اوليه و ميوة نهايي) در برداشت سوم به دست آمد. اثر متقابل زمان برداشت و رقم بر وزن تر ميوه، درصد روغن، شمار گل آذين و گل در شاخه و درصد تشکيل گل هاي کامل، ميوة اوليه و ميوة نهائي در سطح 1درصد معني دار شد. با توجه به صفات ارزيابي شده، برداشت ميوة زيتون براي تهية کنسرو اوايل مهرماه و براي استخراج روغن اواخر مهرماه قابل توصيه است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 38
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی