5 SID.ir | شناخت کارآفرينان از ويژگي هاي مدل کسب وکار اثرگذار با استفاده از روش شبکة خزانه (مورد مطالعه: کارآفرينان حوزه ي کسب وکارهاي الکترونيکي در ايران)

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

شناخت کارآفرينان از ويژگي هاي مدل کسب وکار اثرگذار با استفاده از روش شبکة خزانه (مورد مطالعه: کارآفرينان حوزه ي کسب وکارهاي الکترونيکي در ايران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 
شناخت کارآفرينان به منظور معرفي سازه هاي مدل کسب وکار اثرگذار، بسيار پيچيده و متفاوت است. در ادبيات علم کارآفريني براي طراحي منسجم اين شناخت هاي کارآفرينان نقص هاي فراواني مشاهده مي شود. اين پژوهش به دنبال طراحي منظومه ي مدل کسب وکار اثرگذار با استفاده از سازه هاي شخصي کارآفرينان حوزه ي کسب وکارهاي الکترونيکي در ايران بوده است. اين پژوهش از نوع کاربردي و روش گردآوري داده ها، روش شبکه خزانه است. تعداد 13 نفر از کارآفرينان اين حوزه با در نظر گرفتن نقطه ي اشباع به عنوان نمونه بررسي شده اند. ابزار گرد آوري داده ها، مصاحبه ي نيمه ساختار يافته مي باشد. براساس روش شبکه ي خزانه با 5 عنصر تشکيل دهنده ي اين شبکه، 13 شبکه خزانه شخصي منفرد و در مجموع 346 سازه شخصي اوليه درباره ي مدل کسب وکار اثرگذار به دست آمد. با تحليل محتواي اين سازه ها، شبکه ي جمعي مشتمل بر 5 عنصر و 37 سازه ي ثانويه احصاء شده است و روايي و پايايي پژوهش تاييد شده است. در نتيجه 6 خوشه ي مجزاء از ويژگي هاي مدل کسب وکار اثرگذار از سازه هاي ذهني کارآفرينان حوزه ي کسب وکارهاي الکترونيکي به دست آمد که مي تواند کاربرد علمي وعملي درحوزه ي علم کارآفريني داشته باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 45
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی