برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  48 , شماره  1 ; از صفحه 123 تا صفحه 131 .
 
عنوان مقاله: 

تأثير تيمار هيدروژن پراکسيد در بهبود کيفيت پس از برداشت گل شاخه بريده ي آلسترومريا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 
چکیده: 
در اين بررسي آزمايشي در قالب طرح کامل تصادفي با سه تکرار براي بررسي تأثير غلظت هاي مختلف هيدروژن پراکسيد (600، 400، 200 ميکرومولار) بر عمر گلجايي (vase life) و بهبود کيفيت پس از برداشت گل شاخه بريده ي آلسترومريا انجام شد. همه ي غلظت هاي به کاررفته ي هيدروژن پراکسيد (H2O2) عمر گلجايي را افزايش داد که بيشترين عمر گلجايي در تيمار هيدروژن پراکسيد 600 ميکرومولار مشاهده شد که هفت روز بيشتر از گل هاي شاهد بود. هيدروژن پراکسيد همچنين باعث کاهش پژمردگي گلچه ها، ميزان MDA و کاهش هدررفت آب در مقايسه با گل هاي شاهد شد. درحالي که فعاليت آنزيم هاي آسکوربات پراکسيداز وگاياکول پراکسيداز را در گلبرگ ها افزايش داد. فعاليت آنزيم کاتالاز تنها در تيمار 600 ميکرومولار افزايش معني دار داشت. سنجش فعاليت آنزيم پلي فنل اکسيداز نشان داد که هيدروژن پراکسيد فعاليت اين آنزيم را در گلبرگ ها به ميزان معني داري نسبت به گل هاي شاهد کاهش داده است. داده هاي به دست آمده از اين پژوهش نشان داد، کاربرد هيدروژن پراکسيد برون زا در غلظت هاي بهينه به عنوان يک مولکول سيگنال عمل کرده و از راه کاهش پراکسيداسيون ليپيد، القاء فعاليت آنزيم هاي پاداکسنده (آنتي اکسيدان) و جلوگيري از فعاليت آنزيم پلي فنل اکسيداز باعث افزايش عمر گلجايي و بهبود کيفيت پس از برداشت گل آلسترومريا شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 48 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی