برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  48 , شماره  1 ; از صفحه 191 تا صفحه 201 .
 
عنوان مقاله: 

تأثير کم آبياري بر ويژگي هاي رويشي، عملکرد و کيفيت ميوه ي سه رقم زيتون روغني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 
چکیده: 
اين پژوهش به منظور بررسي تأثير کم آبياري بر ويژگي هاي رويشي و زايشي سه رقم زيتون روغني 14 ساله به نام هاي روغني، آمفي سيس و ميشن در ايستگاه پژوهشي زيتون دالاهو سرپل ذهاب تحت تأثير سه رژيم آبياري در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سال 1393 اجرا شد. تيمارهاي آبياري شامل آبياري به ميزان 100 درصد تبخير و تعرق (شاهد)، آبياري به ميزان 60 درصد نياز آبي (کم آبياري مداوم) و کم آبياري تنظيم شده (60 درصد نياز آبي به همراه عدم آبياري در طول مدت سخت شدن هسته و تغيير رنگ ميوه) درختان زيتون طي فصل رشد بودند. نتايج نشان داد، تيمار کم آبياري تنظيم شده در مقايسه با تيمار کم آبياري مداوم در کل فصل باعث افزايش وزن ميوه، طول ميوه، وزن تر و خشک گوشت، درصد رطوبت ميوه، وزن خشک هسته و طول هسته در رقم هاي مختلف زيتون مورد آزمايش شد. از نظر قطر ميوه، نسبت وزن خشک گوشت به هسته، درصد گوشت و درصد روغن در ماده ي تر بين رژيم هاي آبياري تفاوت معني داري وجود نداشت. درصد روغن در ماده ي خشک به طور معني دار تحت تأثير تيمارهاي آبياري قرار گرفت، به طوري که بيشترين درصد روغن در ماده ي خشک (67/37 درصد) در رقم روغني در کم آبياري مداوم مشاهده شد. همچنين در اين رقم در تيمار کم آبياري مداوم عملکرد روغن در هکتار در مقايسه با تيمارهاي آبياري کامل و کم آبياري تنظيم شده افزايش يافت. در رقم آمفي سيس، عملکرد روغن در تيمار کم آبياري تنظيم شده با تيمار آبياري کامل اختلاف معني داري نداشت. به طورکلي واکنش هر سه رقم به تيمارهاي آبياري متفاوت بود و رقم آمفي سيس به عنوان رقم برتر تحت تأثير کم آبياري تنظيم شده معرفي مي شود. در رقم پر رشد (ميشن) تأثير کاهش آبياري شديدتر مشاهده شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 66
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی