برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  48 , شماره  1 ; از صفحه 161 تا صفحه 174 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي واکنش هاي فيزيولوژيک و سازگاري برخي رقم هاي انگور به گرماي شديد جنوب فارس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز
 
چکیده: 
امروزه کشت انگور در مناطق نيمه گرم استان فارس توسعه يافته است، اما تنش گرمايي به عنوان يک محدوديت مهم براي موفقيت کشت و کار انگور در اين مناطق مطرح است. اين پژوهش با هدف دستيابي به رقم يا رقم هاي متحمل به تنش گرمايي در موستان روي تاک هاي سه ساله ي رقم هاي رطبي، عسکري، منقا و فليم سيدلس در منطقه ي نيمه گرمسير قير و کارزين استان فارس در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار و شمار سه تاک در هر کرت آزمايشي به مدت دو سال انجام شد. ميزان انواع سبزينه (کلروفيل) ها، محتواي نسبي آب برگ، نشت يوني، دماي برگ و تبادلات گازي اندازه گيري شدند. نتايج نشان داد، تفاوت معني-داري بين رقم هاي در نشت يوني، ميزان E، gs، A/Ci، نورساخت (فتوسنتز) و دماي برگ وجود دارد و براي ديگر صفات اختلاف معني داري مشاهده نشد. اثر گرما بر تعرق برگ در رقم هاي مختلف متفاوت بود. گرما موجب افزايش يکسان در غلظت دي اکسيد کربن درون محفظه ي روزنه در همه ي رقم ها شد. همچنين گرما موجب کاهش در هدايت روزنه اي و نورساخت در همه رقم هاي شد. رقم فليم سيدلس در گرماي 45 درجه سلسيوس ميزان نورساخت مناسبي داشت که نشان دهنده ي تحمل نسبي اين رقم به گرماي شديد است. رقم رطبي با نورساخت به نسبت مناسب تحمل گرمايي متوسطي داشت. نورساخت در رقم هاي عسکري و منقا به شدت کاهش يافت که نشان مي دهد، در مقايسه با رقم هاي فليم سيدلس و رطبي به تنش گرمايي حساس تر هستند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 55
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی