برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  48 , شماره  1 ; از صفحه 133 تا صفحه 148 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي برخي از جنبه هاي ريخت شناختي، فيزيولوژيکي و بيوشيميايي طالبي تو سبز ساوه اي در واکنش به پيوند و رژيم هاي آبياري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم باغبانی، دانشکد? علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 
چکیده: 
در اين بررسي، طالبي تو سبز ساوه اي پيوندشده روي فرو-آر-ذ (Ferro-RZ)، شينتوزا (Shintozwa)، همراه با گياهان طالبي خود پيوندي و طالبي غير پيوندي با سه رژيم آبياري شامل 100 درصد (شاهد)، 80 درصد و 60 درصد (بر پايه ي تخليه ي رطوبتي آسان خاک) که به ترتيب 21/5792، 20/4815 و 60/3867 مترمکعب آب در هکتار به مدت 84 روز پس از انتقال نشاء، به صورت آزمايش صحرايي با طرح آماري کرت هاي خردشده در قالب بلوک کامل تصادفي در کرج اجرا شد. تجزيه ي واريانس مربوط به فنول کل و کل مواد جامد محلول ميوه نشان داد که تفاوت معني داري بين پايه هاي مورد آزمايش وجود ندارد. بيشترين (07/68 درصد) و کمترين (09/59 درصد) شاخص آماس ياخته اي برگ به ترتيب در طالبي تو سبز ساوه اي پيوندي با پايه ي تجاري کدوي شينتوزا و طالبي خود پيوندي مشاهده شد. همچنين با کاهش حجم آبياري ظرفيت پاداکسندگي (آنتي اکسيداني) ميوه افزايش يافت، درحالي که تفاوت معني داري از نظر ميزان ويتامين ث ميوه ها وجود نداشت. همچنين تفاوت معني داري در کارايي نظام نوري 2 (فتوسيستم II) بين پايه هاي کدو و گياهان شاهد (غير پيوندي و خود پيوندي) وجود داشت. مقايسه ي ميانگين ها نشان داد که بيشترين (22/31 تن در هکتار) و کمترين (85/23 تن در هکتار) عملکرد کل در هکتار به ترتيب به گياهان پيوندي با پايه ي شينتوزا و گياهان خود پيوندي اختصاص داشت. بررسي محتواي عنصرهاي کاني برگ گياهان نشان داد که درصد افزايش نيتروژن کل برگ در ترکيب پيوندي طالبي تو سبز ساوه اي روي پايه هاي دورگه ي (هيبريدي) فرو و طالبي تو سبز ساوه اي روي شينتوزا در مقايسه با شاهد (طالبي تو سبز ساوه اي غير پيوندي) به ترتيب 14/18 و 02/19 درصد بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رمضان، د.، و حسن پوراصیل، م.، و صالحی، ر.، و دهقانی سانیج، ح. (1396). ارزیابی برخی از جنبه های ریخت شناختی, فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی طالبی تو سبز ساوه ای در واکنش به پیوند و رژیم های آبیاری. مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران), 48(1 ), 133-148. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467813Vancouver : کپی

رمضان داریوش، حسن پوراصیل معظم، صالحی رضا، دهقانی سانیج حسین. ارزیابی برخی از جنبه های ریخت شناختی, فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی طالبی تو سبز ساوه ای در واکنش به پیوند و رژیم های آبیاری. مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران). 1396 [cited 2022January23];48(1 ):133-148. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467813IEEE : کپی

رمضان، د.، حسن پوراصیل، م.، صالحی، ر.، دهقانی سانیج، ح.، 1396. ارزیابی برخی از جنبه های ریخت شناختی, فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی طالبی تو سبز ساوه ای در واکنش به پیوند و رژیم های آبیاری. مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران), [online] 48(1 ), pp.133-148. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467813. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 66 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی