6 SID.ir | دنياي زنان در پرتو فضاهاي جنسيتي شهري مدرن

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 
دنياي زنان در پرتو فضاهاي جنسيتي شهري مدرن
 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علامه طباطبايي
 
چکیده: 
امروزه در جامعه ي ايران وضعيت زنان ارتباط نزديکي با تحولات و پيشرفت هاي مدرن دارد. يکي از زمينه هاي تغيير در دنياي زنان، توسعه ي فضاهاي شهري زنانه اي است که در شهرهاي مختلف به ويژه تهران ايجاد شده است. مطالعه ي حاضر درصدد بررسي تحولاتي است که تحت تأثير فضاهايي جنسيتي شهري مدرن در قالب مجموعه ي شهربانو صورت گرفته است. اين تحولات در قالب تغيير در فرصت هاي اجتماعي (بهبود فرصت هاي فراغتي و توانمندسازي زنان)، هنجارهاي اجتماعي (مدرن شدن نقش خانگي و تغيير نگرش جنسيتي) و فضاهاي اجتماعي (بازنمايي هويت جنسيتي و شکل گيري پاتوق هاي زنانه) قابل مطالعه است. پژوهش حاضر به روش پيمايش انجام گرفته و جامعه ي آماري آن را کليه ي زنان استفاده کننده از مجموعه هاي شهربانو در چهار منطقه ي شهرداري تهران در سال 1391 تشکيل مي دهد. حجم نمونه مطابق فرمول کوکران برابر با 237 نفر و شيوه ي نمونه گيري چندمرحله اي است. از شيوه ي اعتباريابي صوري و سازه و همچنين آزمون آلفاي کرونباخ براي محاسبه ي پايايي استفاده شده است. يافته ها نشان مي دهد آثار تحول در ارزش ها و هنجارهاي جنسي و جنسيتي زنان در جامعه ي ايران در قالب دو مفهوم تغيير در «فيزيک زنان» و «فکر زنان» قابل تحليل است که به نوبه ي خود موجب تغيير در «دنياي سنتي» و گرايششان به «دنياي مدرن» شده است. از منظر جامعه شناختي اين تغيير را مي توان تغيير از جايگاه «اجتماع» به «جامعه» از نوع تونيسي دانست؛ مؤلفه هاي اين تغيير عبارتند از: شکل گيري نوعي «فردگرايي مدرن» در بين زنان، افزايش کسب مهارت و آگاهي مدرن در بين زنان و گسترش مشارکت اجتماعي.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 27
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی