برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي نحوه آموزش و ارزشيابي واحد هاي عملي پري کلينيک و کلينيک دندانپزشکي کودکان از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: آموزش باليني در دندانپزشکي به علت حجم بالاي واحدهاي عملي و ابعاد يادگيري مهارتي گسترده آن نياز به توجه خاصي دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسي نحوه آموزش و ارزشيابي واحد هاي عملي پري کلينيک و کلينيک دندانپزشکي کودکان از ديدگاه دانشجويان بخش در دانشکده دندانپزشکي دانشگاه تهران انجام شد. نفر از دانشجويان دوره 641 تحليلي – مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي توصيفي که واحدهاي باليني پري کلينيک و کلينيک دندانپزشکي کودکان را در بخش، عمومي دندانپزشکي کودکان دانشگاه علوم پزشکي تهران گذرانده بودند؛ شرکت داشتند. به منظور گردآوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته که روايي و پايايي آن مورد بررسي قرار گرفت؛ استفاده شد. براي آناليز توصيفي داده ها، ازآماره هاي توصيفي و براي جنس، آناليز تحليلي داده ها براي بررسي تفاوت نظر دانشجويان بر اساس سال تحصيلي. استفاده شد SPSS 22. 0 و سن از مدل رگرسيون چندگانه با استفاده از نرم افزارهاي درصد دانشجويان با نحوه ارزيابي مناسب دانشجويان 83 يافته ها: در اين مطالعه تنها درصد از دانشجويان ميزان تجهيزات 83 در انتهاي بخش مخالف داشت. تنها حدود فيزيکي و وسايل و مواد مورد نياز دانشجو در بخش و لابراتوآر را مناسب ندانستند. در مورد اکثر مهارت ها، دانشجويان از بخش کودکان راضي بوده و قادر به انجام بيشتر مهارت ها به تنهايي بودند. بيشترين مشکل دانشجويان در رابطه با مهارت فضانگهدار (ثابت و متحرک) گزارش شد. سن و جنس دو عامل تاثير گذار بر نظرات دانشجويان در برخي از موارد مورد سوال بود اما سال تحصيلي به دانشگاه بيشترين عامل تاثيرگذار بر ميزان عدم امتناع از انجام مهارتهاي مورد نياز دندانپزشکي در بخش کودکان بود. نتيجه گيري: دانشجويان در مورد نحوه آموزش واحدهاي عملي پري کلينيک و کلينيک دندانپزشکي کودکان در مورد اکثر مهارت ها، از آموزش بخش کودکان راضي بوده و، قادر به انجام بيشتر مهارت ها به تنهايي بودند. در مورد مهارتهايي مانند فضانگهدار تهيه بسته هاي آموزشي مي تواند باعث بهبود اين مهارت ها گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 154 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی