برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي کارکرد فضاهاي عمومي شهري و نقش آن در توسعه ي پايدار اجتماعي (مورد مطالعه: شهر بوکان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه خوارزمی
 
چکیده: 
امروزه فضاهاي عمومي مي توانند شکل دهنده ي تعاملات و مناسبات اجتماعي باشند و زمينه ي دستيابي به توسعه ي پايدار اجتماعي در شهرها را فراهم کنند. پژوهش حاضر در پي پاسخ به اين پرسش اصلي است که کارکرد فضاهاي عمومي شهري با توجه به ابعاد و شاخص هاي آن چگونه است؟ و تأثيرگذاري آن بر فرايند توسعه ي پايدار اجتماعي در شهر بوکان به چه صورت است؟ پژوهش از نوع پژوهش هاي شناختي است که به روش توصيفي-تحليلي انجام گرفته است. داده ها به روش مطالعات پيمايشي(پرسشنامه) جمع آوري شده است. جامعه ي آماري پژوهش، جمعيت شهر بوکان و نمونه ي آماري آن 400 نفر است که به صورت تصادفي انتخاب شده اند. براي تحليل داده هاي پژوهش از آمارهاي توصيفي و ضريب همبستگي پيرسون و همبستگي جزيي استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان داد که ارزيابي متغيرهاي فضاهاي عمومي شهري 69% و توسعه ي پايدار اجتماعي 8/57%، داراي کارکرد متوسطي اند. رابطه ي بين متغير عملکرد فضاهاي عمومي با توسعه ي پايدار اجتماعي در سطح اطمينان 95 % معنادار و شدت همبستگي ضعيف است؛ بنابراين ايجاد و تقويت کارکرد فضاهاي عمومي در شهر بوکان مي تواند به ايجاد فرصت هاي مشارکت در فعاليت هاي اجتماعي منجر شود و زمينه ي توسعه ي پايدار اجتماعي را فراهم کند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 54 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی