برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ميزان ريزنشت سه ماده گلاس آيونومر رزيني Equia fort و آمالگام و کامپوزيت رزين در ترميم هاي کلاس دو مولرهاي شيري پالپوتومي شده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، پردیس بین الملل، تهران، ایران
 
چکیده: 
چالش مهمي براي، زمينه و هدف: امروزه تامين زيبايي در ترميم هاي تاجي دندانپزشکان و والدين شده است. با توجه به نتايج متفاوت بدست آمده و برخي مشکلات تکنيکي در استفاده از کامپوزيت رزين ها، انواع گلاس آيونومرهاي تقويت شده با رزين توسط کارخانجات براي ترميم دندانهاي شيري پيشنهاد شده است. اين مطالعه طراحي شد تا ريزنشت يک نوع گلاس آيونومرتغييريافته با رزين سريع سخت شونده (Equia ) و ترميم هاي رايج آمالگام و ترميم هاي کامپوزيت رزيني در Forte RMGI II مولرهاي شيري پالپوتومي شده با حفرات کلاس مقايسه شوند. مولر اول و دوم شيري کشيده شده بر طبق معيارهاي ورودي 06 مواد و روش ها: تعداد اکلوزوپروگزيمالي و حفره II جمع آوري و تميز و عفونت زدايي شدند. حفرات کلاس تقويت شده گذاشته شد. سپس ZOE دسترسي به اتاقک پالپ تهيه و يک بيس از سمان گروه اصلي تقسيم مي شوند؛ گروه 3 دندان ها براساس روش تصادفي سازي ساده به اول: بيس سمان گلاس آيونومر سلف کيور، اچينگ، باندينگ، کامپوزيت. گروه دوم: ، گروه سوم: آمالگام. نمونه ها Equia forte کانديشنر، گلاس آينومرتغيير يافته با رزين تحت سيکل هاي حرارتي قرار گرفتند و پس از سيل اپکس و پوشش سطوح دنداني با self لاک ناخن و رنگ آميزي با محلول فوشين بازي، در رزين آکريلي-جاسازي cure و در جهت مزيو ديستالي برش داده شدند. لبه هاي ترميم از جهت نفوذ رنگ توسط Kruskal استريوميکروسکوپ ارزيابي و نتايج در سه گروه تحت آناليز آماري با روش قرار گرفت. Wallis يافته ها: : ميزان ريز نشت در لبه سرويکالي در نمونه هاي گروه آمالگام کمتر از نمونه تفاوت معناداري، هاي گروه هاي کامپوزيت و گلاس آيونومر بود، ولي از نظر آماري P يافت نشد (-). ميزان ريز نشت اکلوزال در نمونه هاي گروه کامپوزيت value: 0. 781 کمتر از نمونه هاي گروه هاي گلاس آيونومر و آمالگام بود و اين تفاوت از لحاظ آماري P معنادار بود (-value < 0. 001. ) Equia گلاس آيونومرهاي تقويت شده (، نتيجه گيري: در شرايط آزمايشگاهي Forte ) با رزين برتري نسبت به کامپوزيت رزين ها نشان ندادند و به نظر مي رسد که RMGI بهتر است در شرايط بسيار سخت کلينيکي و همکاري کم کودک مورد استفاده قرار گيرند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سراج، ب.، و پاریاب، م.، و رفیعی اسکویی، ت.، و خرازی فرد، م.، و هاشمی کمانگر، ص. (1397). مقایسه میزان ریزنشت سه ماده گلاس آیونومر رزینی Equia fort و آمالگام و کامپوزیت رزین در ترمیم های کلاس دو مولرهای شیری پالپوتومی شده. دندانپزشکی کودکان ایران, 14(1 ), 11-24. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467760Vancouver : کپی

سراج بهمن، پاریاب مهرسا، رفیعی اسکویی ترنم، خرازی فرد محمدجواد، هاشمی کمانگر صدیقه. مقایسه میزان ریزنشت سه ماده گلاس آیونومر رزینی Equia fort و آمالگام و کامپوزیت رزین در ترمیم های کلاس دو مولرهای شیری پالپوتومی شده. دندانپزشکی کودکان ایران. 1397 [cited 2022January23];14(1 ):11-24. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467760IEEE : کپی

سراج، ب.، پاریاب، م.، رفیعی اسکویی، ت.، خرازی فرد، م.، هاشمی کمانگر، ص.، 1397. مقایسه میزان ریزنشت سه ماده گلاس آیونومر رزینی Equia fort و آمالگام و کامپوزیت رزین در ترمیم های کلاس دو مولرهای شیری پالپوتومی شده. دندانپزشکی کودکان ایران, [online] 14(1 ), pp.11-24. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467760. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 92 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی