برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد در نظارت بر عملکرد دولت و ارائه ي استراتژي هاي بهبود

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزادعلوم و تحقیقات
 
چکیده: 
هدف پژوهش، تحليل وضع موجود استفاده از ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد کشور در نظارت بر عملکرد دولت و بيان استراتژي­ هاي بهبود است. اين تحقيق توصيفي و از نوع پيمايشي است. به منظور انجام تحقيق، از پرسشنامه ي محقق ساخته­ اي استفاده شده است که شامل گويه­ هاي مربوط به عوامل دروني و بيروني (مشتمل بر 21 سؤال رتبه­ بندي­ شده در زمينه قوت­ ها، ضعف­ ها، فرصت­ ها و تهديدها) است. روايي پرسشنامه ي مورد نظر از تکنيک دلفي و توسط تعدادي از اساتيد و کارشناسان و پايايي آن از روش آلفاي کرونباخ (0/887 = α ) تأييد شده است. نمونه ي آماري پژوهش 347 سازمان مردم نهاد بودند. براي تجزيه و تحليل داده­ ها از ماتريس ارزيابي دروني و بيروني استفاده شد. نتايج پژوهش نشان دهنده ي اين است که وضعيت موجود استفاده از ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد کشور در نظارت بر عملکرد دولت داراي 7 قوت، 13 ضعف، 7 فرصت و 9 تهديد عمده است. همچنين با بررسي موقعيت استراتژيک سازمان هاي مردم نهاد، مشخص شد اين سازمان­ ها بر روي محور مختصات SWOT از لحاظ عوامل دروني در ناحيه ي ضعف­ ها و از لحاظ عوامل بيروني سازمان در ناحيه ي تهديدها قرار دارد. بر اين اساس استراتژي­ هاي «تدافعي» براي توسعه ي سازمان هاي مردم نهاد توصيه شده است. بنابراين، به منظور به حداقل رساندن نقاط ضعف دروني و کاهش آثار تهديدات بيروني، بهره­ گيري از فرصت­ ها و قوت­ هاي شناسايي­ شده مي­ تواند به انجام رسالت و وظايف آن کمک کند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 108
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی