برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1397 , دوره  49 , شماره  3 ; از صفحه 167 تا صفحه 183 .
 
عنوان مقاله: 

تأثير تلقيح بذر با باکتري هاي محرک رشد بر برخي شاخص هاي جوانه زني، بيوشيميايي و محتواي برخي عناصر رازيانه (Foeniculum vulgare L. ) تحت تنش شوري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 
چکیده: 
با توجه به توسعه کشت گياهان دارويي و روند افزايش اراضي شور و همچنين اهميت روزافزون کاربرد کودهاي زيستي در راستاي نيل به کشاورزي پايدار، مطالعه حاضر جهت بررسي واکنش شاخص هاي جوانه زني و بيوشيميايي گياه رازيانه به تلقيح با باکتري هاي محرک رشد در شرايط تنش شوري اجرا شد. آزمايش به صورت فاکتوريل دو عاملي در قالب طرح پايه کاملاً تصادفي در چهار تکرار با تلقيح بذور با باکتري در 5 سطح (PF2 و PF56 از سودوموناس فلورسنس، باسيلوس سابتيليس، ازتوباکتر و عدم تلقيح) و تنش شوري در سه سطح (صفر، 4-و 8-بار) در آزمايشگاه دانشکده کشاورزي دانشگاه ياسوج در سال 1395 انجام شد. نتايج نشان داد که تنش شوري صفات محتواي پروتئين محلول، فعاليت آنزيم آسکوربات پراکسيداز، فسفر گياهچه، پتاسيم گياهچه، درصد جوانه زني، صفات شاخص وزني و طولي بنيه را کاهش داد و محتواي سديم و نسبت سديم به پتاسيم گياهچه را افزايش داد. در هر سه سطح تنش شوري به ترتيب بيشترين و کمترين درصد جوانه زني از بذرهاي تلقيح شده با PF2 و بذرهاي تلقيح نشده به دست آمد. در تنش 8-بار بيشترين پروتئين محلول (841/0 ميلي مول بر گرم وزن تر بذر) و کمترين نسبت سديم به پتاسيم (674/0 درصد) از سويه PF2و کمترين پروتئين محلول (531/0 ميلي مول بر گرم وزن تر بذر) و بيشترين نسبت سديم به پتاسيم (081/1درصد) از تيمار بدون تلقيح بدست آمد. به طور کلي تيمارهاي زيستي از طريق افزايش فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدانت و حفظ تعادل عناصر در بذر و گياهچه در بهبود جوانه زني گياه رازيانه در شرايط تنش شوري مؤثر بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 63 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی