برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1397 , دوره  49 , شماره  3 ; از صفحه 39 تا صفحه 47 .
 
عنوان مقاله: 

تأثير تنش خشکي اعمال شده توسط پلي اتيلن گلايکول بر خصوصيات فيزيولوژيک ومورفولوژيک جوانه زني بذور عدس(Lens culinaris. ) به منظور گزينش ژنوتيپ هاي متحمل به خشکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه تحقیقات زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 
چکیده: 
تتنشها ي محيطي، به ويژه تنش خشکي، از مهمترين عوامل کاهش و اختلال در مراحل مختلف رشد و نمو گياهي، به خصوص جوانه زني، در مناطق خشک و نيمه خشک ايران است. بدين منظور آزمايشي، به صورت فاکتوريل، در قالب طرحي کاملاً تصادفي، با سه تکرار در شرايط آزمايشگاه به اجرا درآمد. در اين آزمايش از 49 ژنوتيپ عدس و چهار تيمار خشکي شامل صفر( شاهد)، 3-، 6-و 9-بار استفاده شد. صفات مورد بررسي شامل درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، وزن خشک ساقه چه و ريشه چه، ، بنيه بذر و ضريب آلومتري بودند. نتايج حاصل از تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين نشان داد که در اکثر صفات مورد بررسي، تأثير سطوح پتانسيل، ژنوتيپ و اثر متقابل آنها معني دار بوده و کاهش پتانسيل باعث کاهش مقدار صفات گرديده است. ضرايب همبستگي ساده بين صفات نشان داد که درصد جوانه زني بيشترين ميزان همبستگي را با بنيه بذر (**85/0r=) و سرعت جوانه زني (**80/0r=) دارد. همچنين نتايج حاصل از تجزيه به عامل ها نشان داد که دو عامل جوانه زني و همچنين صفات مربوط به ساقه چه حدود 67 درصد تغييرات را توجيه مي کنند. در مجموع نتايج بيانگر وجود تنوع ژنتيکي قابل توجه در بين ژنوتيپ ها بود و با توجه به صفات مورد بررسي، . ژنوتيپ هاي 6، 4 و 48 از تحمل بالايي و ژنوتيپ هاي 34، 28 و 45 از تحمل پاييني نسبت به خشکي برخوردار مي باشند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سبک دست، م.، و صالحی، ف.، و رضایی زاده، ا. (1397). تأثیر تنش خشکی اعمال شده توسط پلی اتیلن گلایکول بر خصوصیات فیزیولوژیک ومورفولوژیک جوانه زنی بذور عدس(Lens culinaris. ) به منظور گزینش ژنوتیپ های متحمل به خشکی. مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران), 49(3 ), 39-47. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467694Vancouver : کپی

سبک دست منیژه، صالحی فرشاد، رضایی زاده احمد. تأثیر تنش خشکی اعمال شده توسط پلی اتیلن گلایکول بر خصوصیات فیزیولوژیک ومورفولوژیک جوانه زنی بذور عدس(Lens culinaris. ) به منظور گزینش ژنوتیپ های متحمل به خشکی. مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران). 1397 [cited 2022January21];49(3 ):39-47. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467694IEEE : کپی

سبک دست، م.، صالحی، ف.، رضایی زاده، ا.، 1397. تأثیر تنش خشکی اعمال شده توسط پلی اتیلن گلایکول بر خصوصیات فیزیولوژیک ومورفولوژیک جوانه زنی بذور عدس(Lens culinaris. ) به منظور گزینش ژنوتیپ های متحمل به خشکی. مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 49(3 ), pp.39-47. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467694. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 101 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی