برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  47 , شماره  1 ; از صفحه 21 تا صفحه 31 .
 
عنوان مقاله: 

تأثير فلز کادميم بر توانائي زيستي و فعاليت برخي آنزيم هاي پاداکسندگي در پينة گياه پريوش (Catharanthus roseus)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم، دانشگاه اراک
 
چکیده: 
پريوش گياهي زينتي و داروئي است که ازنظر اقتصادي نيز اهميت دارد. از پينة (کالوس) گياه پريوش درواية (سوسپانسيون) ياخته اي تهيه و پس از تيمار با دزهاي مختلف نيترات کادميم به مدت 1، 3، 6 روز توانائي زيست توسط تريپان بلو و MTT بررسي شد. سوسپانسيون ياخته اي براي بررسي ريخت شناسي (مورفولوژي) و بافت پينه براي بررسي فعاليت آنزيم هاي کاتالاز، گاياکول پراکسيداز و سوپراکسيد ديسموتاز و پراکسيداسيون ليپيدي پس از تيمار با 0، 20، 30 و 40 ميلي مولار به مدت سه روز استفاده شد. داده ها به روش ANOVA يک سويه و آزمون دانکن تجزيه (آناليز) و p<0. 05 به عنوان سطح معني داري در نظر گرفته شد. داده هاي تريپان بلو و MTT نشان دهندة تفاوت معني دار (p<0. 05) ميانگين توانايي زيستي به صورت وابسته به دز در مقايسه با کنترل بود. همچنين فعاليت آنزيم هاي موردبررسي در پاسخ به تنش اکسايشي (اکسيداتيوي) ناشي از نيترات کادميم افزايش معني دار (p<0. 05) نشان داد. ميزان مالون دي آلدئيد به عنوان محصول پراکسيداسيون ليپيد نيز با افزايش معني دار همراه بود. نيترات کادميم باعث تخريب غشاء و کاهش توانائي زيستي ياخته ها شد، افزايش فعاليت آنزيم هاي پاداکسندگي قادر به جبران آسيب وارده نبود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مرادی پور، ه.، و آبنوسی، م.، و امیرجانی، م.، و مهدیه، م. (1395). تأثیر فلز کادمیم بر توانائی زیستی و فعالیت برخی آنزیم های پاداکسندگی در پینة گیاه پریوش (Catharanthus roseus). مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران), 47(1 ), 21-31. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467684Vancouver : کپی

مرادی پور هاجر، آبنوسی محمدحسین، امیرجانی محمدرضا، مهدیه مجید. تأثیر فلز کادمیم بر توانائی زیستی و فعالیت برخی آنزیم های پاداکسندگی در پینة گیاه پریوش (Catharanthus roseus). مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران). 1395 [cited 2022January21];47(1 ):21-31. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467684IEEE : کپی

مرادی پور، ه.، آبنوسی، م.، امیرجانی، م.، مهدیه، م.، 1395. تأثیر فلز کادمیم بر توانائی زیستی و فعالیت برخی آنزیم های پاداکسندگی در پینة گیاه پریوش (Catharanthus roseus). مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران), [online] 47(1 ), pp.21-31. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467684. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 47 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی