مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 
اثر دما و رطوبت نهايي شلتوک بر مدت زمان خشک شدن و خصوصيات تبديل در خشک کن بسترسيال با دو منبع حرارتي
 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقيقات برنج کشور، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، رشت، ايران
 
چکیده: 
تعيين روش مناسب خشک کردن شلتوک يکي از عوامل موثر برکاهش ضايعات تبديل است. در اين تحقيق، اثر دماي هوا در سه سطح 40، 50 و 60 درجه سلسيوس (معادل شدت تابش هاي 0/031، 0/042 و 0/053 وات بر سانتي متر مکعب) و رطوبت نهايي شلتوک در سه سطح 8 تا 9، 9 تا 10 و 10 تا 11 درصد (بر مبناي خشک) بر مدت زمان خشک کردن و خصوصيات تبديل رقم دمسياه در خشک کن بسترسيال با دو منبع حرارتي (تابش مادون قرمز و جريان هواي گرم) بررسي شد. آزمايش ها به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملاً تصادفي در سه تکرار اجرا شد. نتايج بررسي ها نشان مي دهد که اثر دما و روش خشک کردن روي مقدار شکستگي و ترک خوردگي دانه و مدت زمان خشک شدن در سطح احتمال يک درصد معني دار است. با افزايش دماي هواي خشک کن از 40 به 60 درجه سلسيوس، ترک خوردگي (از 5 به 14درصد) و شکستگي شلتوک (از 26 به 39 درصد) افزايش و مدت زمان خشک شدن از 964 دقيقه به 242 دقيقهکاهش مي يابد. در هر سطح از دما و رطوبت مورد آزمايش، درصد ترک خوردگي و شکستگي دانه ها در خشک کن بسترسيال مادون قرمز کمتر است تا در خشک کن هواي گرم. ميزان ترک خوردگي و شکستگي شلتوک در رطوبت 8 تا 9 درصد و دماي40 درجه سلسيوس در خشک کن مادون قرمز کمترين مقدار (به ترتيب 5/67 و 26/9 درصد) و در رطوبت 8 تا 9 درصد در دماي 60 درجه سلسيوس در خشک کن جريان هواي گرم بيشترين مقدار (به ترتيب 14 و 39/5 درصد) است.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 29
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی