مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بهينه سازي زمان-هزينه-کيفيت در مديريت پرورش گاو شيري با استفاده از تلفيق الگوريتم هاي فراابتکاري و منطق فازي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 
چکیده: 
يکي از مسائل بسيار مهم در مديريت توليد، انتخاب بهترين گزينه براي انجام دادن هر يک از فعاليت هاي توليد است به نحوي که هزينه و زمان توليد داراي کمترين مقدار و کيفيت داراي بالاترين مقدار ممکن باشد. با توجه به تعداد زياد فعاليت ها و گزينه هاي انتخابي براي هر فعاليت، معمولاً اين انتخاب جواب منحصر به فرد ندارد و مي توان با استفاده از تابع مطلوبيت و اختصاص دادن وزن هايي به زمان، هزينه و کيفيت، بهترين جواب را از بين جواب هاي به دست آمده انتخاب کرد. به دليل اينکه تصميم گيري براي آينده هميشه بر اساس احتمال است، در اين پژوهش سعي شد تا با استفاده از رياضيات منطق فازي براي هزينه، زمان و کيفيت فرايند توليد شير، بازه اي به صورت اعداد فازي در نظر گرفته شود و براي مديريت ريسک، آلفا کاتي نيز در اين بازه تعريف شود. پس از آن با به کارگيري و مقايسه ي دو الگوريتم ازدحام ذرات و الگوريتم ژنتيک، از بين روش هاي مختلف انجام دادن هر فعاليت در فرايند توليد شير، تحت تاثير آلفا کات هاي مختلف، بهترين روش براي هر فعاليت مشخص گردد. طبق نتايج به دست آمده، الگوريتم ازدحام ذرات نسبت به الگوريتم ژنتيک عملکرد بهتري در حل اين مسئله از خود نشان داده است که در شرايط عدم قطعيت (0=α ) مقدار زمان، هزينه و کيفيت به ترتيب 2180 روز و 118228/86 ميليون ريال و 46 درصد در الگوريتم ژنتيک و 2180 روز و 118224/20 ميليون ريال و 41 درصد در الگوريتم ازدحام ذرات محاسبه شده است. همچنين نشان داده شده است که با تنظيم مقدار آلفا با توجه به شرايط کاري مي توان ميزان ريسک موجود در فرايند توليد را مديريت کرد و با انجام دادن فعاليت هاي فرايند، طبق شيوه اي که براي هر فعاليت طي اجراي الگوريتم تعيين مي شود، به کمترين زمان و هزينه و بالاترين کيفيت ممکن دست پيدا کرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 37
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی