مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ي پارامترهاي عملکردي و مصرف انرژي سامانه هاي تبديل شلتوک (مطالعه ي موردي: استان مازندران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي ، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، کرج، ايران
 
چکیده: 
در اين مقاله، عملکرد و انرژي مصرفي سه نوع کارخانه ي شاليکوبي سنتي (پوست کن و سفيدکن تيغه اي)، نيمه مدرن (پوست کن غلتک لاستيکي و سفيد کن تيغه اي) و مدرن (پوست کن غلتک لاستيکي و سفيدکن سايشي) در استان مازندران بررسي و پارامترهاي راندمان تبديل، درجه ي پوست کني، درصد شکستگي برنج قهوه اي و برنج سفيد، درجه ي سفيدي و برخي شاخص هاي کيفي برنج پس از پخت مانند ژلاتينه شدن، نسبت افزايش طول دانه و آميلوز آن تحقيق شد. نتايج بررسي ها نشان مي دهد که در سامانه هاي سنتي، نيمه مدرن و مدرن، ميانگين راندمان کلي تبديل برنج اختلاف معني داري وجود ندارد. محدوده ي تغييرات راندمان تبديل در سامانه هاي مورد بررسي بين 45/62 تا 63/58 درصد است. در سامانه هاي تبديل بررسي شده، عملکرد دستگاه پوست کن اختلاف معني داري دارد. کاربرد پوست کن غلتک لاستيکي ميزان شکستگي دانه برنج را پايين مي آورد و افزودن پاديه به فرايند پوست کني در سيستم هاي تبديل جديد موجب افزايش پوست کني به بيش از 96 درصد مي شود. از نظر سفيدي برنج، عملکرد سفيدکن هاي سايشي به طور معني داري بهتر از عملکرد سفيدکن هاي تيغه اي است. هيچ سامانه تبديل در افزايش يا کاهش درصد آميلوز برنج سفيد تاثير معني داري ندارد. بيشترين درصد افزايش طول دانه ي برنج بعد از پخت مربوط به برنج تبديل شده با سامانه ي سنتي است. شاخص ژلاتينه شدن در برنج سفيد در محدوده ي 3/97 تا 3/99 متغير است. براي خشک کردن يک تن شلتوک به طور متوسط حدود 683/8 مگاژول انرژي حرارتي صرف مي شود. همچنين براي تبديل يک تن شلتوک به برنج سفيد نيز به حدود 158/4 مگاژول انرژي الکتريکي نياز است.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 14
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی