برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد والدين دانش آموزان دبستان درباره شيارپوش

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات پیشگیری پوسیدگی دندان، پژوهشکده علوم دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: استفاده از شيارپوشيکي از روش هاي پيشگيري از پوسيدگي دنداني است. تحقيق حاضر با هدف بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد والدين دانش آموزان دبستانهاي شهر کرج در باره شيارپوش در سال 1395 انجام گرفت. مواد و روشها: در اين مطالعه توصيفي تحليلي، تعداد 384 والد ارزيابي شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه بود. به وسيله معاينه مستقيم دانش آموزان وضعيت پوسيدگي دنداني و اعمال شيارپوش ثبت گرديد. به منظور بررسي رابطه بين متغيرهاي دموگرافيکي و متغيرهاي وابسته از کورلاسيون اسپيرمن استفاده شد. به منظور تعيين همبستگي دو طرفه بين نمرات آگاهي، نگرش و عملکرد از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. يافته­ ها: بيش از نيمي از دانش آموزان داراي پوسيدگي دندان آسياي اول دائمي بودند. 7/10 درصد دانش آموزان داراي شيارپوش بودند. ميانگين نمره آگاهي والدين دانش آموزان از8، 84/1± 18/4 و در حد متوسطبود. آگاهي والدين در مورد شيارپوش با شغل و توانايي پرداخت هزينه والدين رابطه معني دار داشت. ميانگين نمره نگرش والدين 12/3 ± 36/29 و در حد خوب بود. نگرش والدين در مورد شيارپوش با تحصيلات، شغل، و توانايي پرداخت هزينه، والدين رابطه معني دار داشت. ميانگين نمره عملکرد والدين 5/2± 7/16 و در حد خوب بود. عملکرد والدين در مورد شيارپوش با شغل والدين رابطه معني دار داشت. رابطه آگاهي با نگرش، رابطه آگاهي با عملکرد و رابطه نگرش با عملکرد معني دار بود. نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان داد عملکرد و نگرش والدين دانش آموزان شهر کرج در مورد استفاده از شيارپوش نسبتاً بالا بوده ولي آگاهي در اين زمينه متوسط بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 53 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی