برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان آگاهي پزشکان کودکان درخصوص پوسيدگي هاي زودرس دندان کودکان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: با توجه به اين که متخصصين کودکان اولين گروه کادر پزشکي هستند که با کودک و والدين وي تماس دارند مي توانند با تشخيص زودرس ضايعات پوسيدگي وارجاع به موقع بيمار به متخصصين دندانپزشکي کودکان در پيشگيري از عوارض احتمالي آينده اين بيماري در کودک نقش بسزايي ايفا کنند. مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان آگاهي متخصصين کودکان شاغل در شهر يزد در سال 1395 در خصوص پوسيدگي هاي زودرس دندان کودکان انجام شد. مواد و روشها: در اين مطالعه توصيفي مقطعي، 53 نفر از متخصصين کودکان شاغل در شهر يزد در سال 1395 شرکت کردند. جهت گردآوري داده ها از پرسشنامه روا و پايا استفاده شد. اين پرسشنامه در دو قسمت اطلاعات فردي و سوالات مربوط به آگاهي تنظيم گرديده بودکه براساس پرسشنامه هاي قبلي بعد از روايي سنجي مورد تأييد قرار گرفت. جهت تجزيه و تحليل داده ها ازآزمون هاي آماري t-test و ANOVA استفاده شد. (05/0=α ) يافته ها: از 53 متخصص (ميانگين سني (04/9± 11/46)) 36 نفر (9/67%) مرد و 17 نفر (1/32%) زن بودند. ميانگين نمره آگاهي کلي متخصصين در خصوص پوسيدگي هاي زودرس دندان کودکان 39/3 ± 71/19 بود. ارتباط آماري معني داري بين ميانگين نمره آگاهي بر حسب گروه هاي سني مورد مطالعه (479/0=(P value، جنس(560/0=(P value و پيشينه کار طبابت (749/0=P value )مشاهده نشد. نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي اين مطالعه آگاهي متخصصين کودکان شهر يزد در خصوص پوسيدگي هاي زودرس دندان کودکان درسطح مطلوبي قرار داشت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 49 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی