برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  49 , شماره  2 ; از صفحه 185 تا صفحه 198 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي ﻋ ﻜ ﺲ ﺍ ﻟ ﻌ ﻤ ﻞ عملکرد و برخي از صفات فيزيولوژيکي گياه ريحان (Ocimum basilicum L. ) ﺑ ﻪ منابع مختلف کود نيتروژن تحت ﺷ ﺮ ﺍ ﻳ ﻂ ﻛ ﺸ ﺖ مخلوط با ذرت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اکوفیزیولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 
چکیده: 
به منظور مطالعه ﻋ ﻜ ﺲ ﺍ ﻟ ﻌ ﻤ ﻞ عملکرد و برخي از صفات فيزيولوژيکي گياه ريحان ﺑ ﻪ منابع کود نيتروژن تحت ﺷ ﺮ ﺍ ﻳ ﻂ ﻛ ﺸ ﺖ مخلوط با ذرت علوفه اي، آزمايشي در طي سال هاي 1393 و 1394 به صورت فاکتوريل اسپليت پلات در زمان در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه لرستان اجرا شد. فاکتور اول کاربرد کود در چهار سطح: عدم کاربرد کود، کود اوره، کود زيستي نيتروکسين و کاربرد تلفيقي 50 درصد کود اوره + کود زيستي، فاکتور دوم: الگو هاي کشت مخلوط افزايشي شامل کشت خالص ريحان، کشت مخلوط ذرت علوفه اي +25 % ريحان، کشت مخلوط ذرت علوفه اي + 50 % ريحان، کشت مخلوط ذرت علوفه اي+ 75 % ريحان و کشت مخلوط ذرت علوفه اي + 100 % ريحان و فاکتور سوم شامل تعداد برداشت گياه ريحان در 3 سطح بود. نتايج مقايسه ميانگين مربوط به ريحان نشان داد که تيمار کود تلفيقي داراي بيشترين وزن تر و خشک (25/7579 و 83/1303 کيلوگرم در هکتار)، ارتفاع بوته (62/50 سانتي متر)، کلروفيل a (51/0 ميلي گرم بر گرم وزن تر)، کلروفيل b (36/0 ميلي گرم بر گرم وزن تر) و کلروفيل کل (87/0 ميلي گرم بر گرم وزن تر) بود، با اين وجود از لحاظ صفات مذکور بجز صفت ارتفاع بوته با تيمار کود شيميايي نيتروژن اختلاف معني داري نداشت. در بين ترکيب هاي مختلف کشت مخلوط، کشت خالص ريحان داراي بيشترين مقادير در تمامي صفات مورد بررسي بود. بيشترين ميزان نسبت برابري زمين (566/1) در هر دو سال زراعي مربوط به تيمار کشت مخلوط ذرت علوفه اي + 100 % ريحان به همراه کود زيستي بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 88 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی