برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  9 , شماره  2 ; از صفحه 377 تا صفحه 396 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تأثير ظرفيت جذب دانش بر کارآفريني سازماني (مورد مطالعه: شرکت هاي مستقر در شهرک علمي-تحقيقاتي استان اصفهان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
 
چکیده: 
پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير ظرفيت جذب دانش بر کارآفريني سازماني و عملکرد نوآورانه در شرکت هاي مستقر در شهرک علمي-تحقيقاتي استان اصفهان صورت گرفته است. اين تحقيق از نظر ماهيت و روش، توصيفي-همبستگي و از نظر هدف، کاربردي است. جامعة آماري پژوهش شامل تمام شرکت هاي مستقر در شهرک علمي-تحقيقاتي استان اصفهان مي شود که تعداد آن ها تا زمان انجام دادن پژوهش 248 بوده است. روش نمونه گيري تصادفي ساده بود و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 144 شرکت به دست آمد. به منظور گردآوري اطلاعات لازم براي آزمون فرضيات، براي هريک از متغيرها از يک پرسشنامة استاندارد استفاده شد. تحليل داده ها نيز با استفاده از روش مدلسازي معادلات ساختاري انجام گرفت. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد ظرفيت جذب از طريق کارآفريني سازماني بر عملکرد نوآورانه تأثير دارد، ولي تأثير مستقيم ظرفيت جذب در دو بعد اکتساب و انتقال دانش بر عملکرد نوآورانه تأييد نمي شود؛ به عبارت ديگر، افزايش ظرفيت جذب دانش در شرکت ها به کارآفريني سازماني منجر مي شود، اما اين موضوع به معناي افزايش مستقيم عملکرد نوآورانه نيست.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 93 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی