برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  9 , شماره  2 ; از صفحه 337 تا صفحه 356 .
 
عنوان مقاله: 

اثر ترس ادراکي کارآفرينان بر عملکرد فردي و عملکرد کسب وکار در واحدهاي کوچک توليدي شهرستان گناباد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد
 
چکیده: 
با توجه به نقش کارآفريني به عنوان موتور محرک توسعة اقتصادي، شناسايي عوامل مؤثر بر عملکرد کسب وکار حائز اهميت است. ازآنجا که کارآفريني فرايندي شناختي است و ترس، از عوامل اثرگذار بر آن است، در پژوهش حاضر تأثير انواع ترس ادراک شدة کارآفرينان بر عملکرد فردي کارآفرينان و عملکرد کسب وکار آنان بررسي شده است. اين پژوهش براساس هدف از نوع تحقيقات کاربردي و از نظر نحوة گردآوري داده ها از نوع تحقيقات توصيفي-همبستگي است. جامعة آماري اين پژوهش، کارآفرينان کسب وکارهاي کوچک شهرستان گناباد هستند. با مراجعه به ادارة صنايع و معادن 147 کارآفرين شناسايي شدند که براساس جدول مورگان 105 نمونه انتخاب شد. نمونه ها براساس نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. داده هاي مورد نياز از طريق پرسشنامه با طيف ليکرت جمع آوري شد و داده ها در قالب مدل يابي معادلات ساختاري و با استفاده از نرم افزار ليزرل آزمون و تحليل شدند. نتايج نشان داد بين ترس از استرس کاري و اجتماعي و ترس از نداشتن منابع با عملکرد فردي و عملکرد کسب وکار تأثير منفي و معني داري وجود دارد. همچنين، بين ترس از مرگ و خطر با عملکرد فردي و عملکرد کسب وکار تأثير مثبت و معني داري وجود دارد، اما بين ساير انواع ترس با عملکرد تأثير معني داري مشاهده نشده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدزاده، ز.، و مرتضوی، س.، و مهارتی، ی. (1395). اثر ترس ادراکی کارآفرینان بر عملکرد فردی و عملکرد کسب وکار در واحدهای کوچک تولیدی شهرستان گناباد. توسعه کارآفرینی, 9(2 ), 337-356. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467545Vancouver : کپی

محمدزاده زهره، مرتضوی سعید، مهارتی یعقوب. اثر ترس ادراکی کارآفرینان بر عملکرد فردی و عملکرد کسب وکار در واحدهای کوچک تولیدی شهرستان گناباد. توسعه کارآفرینی. 1395 [cited 2022January26];9(2 ):337-356. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467545IEEE : کپی

محمدزاده، ز.، مرتضوی، س.، مهارتی، ی.، 1395. اثر ترس ادراکی کارآفرینان بر عملکرد فردی و عملکرد کسب وکار در واحدهای کوچک تولیدی شهرستان گناباد. توسعه کارآفرینی, [online] 9(2 ), pp.337-356. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467545. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 123 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی