برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  49 , شماره  2 ; از صفحه 23 تا صفحه 33 .
 
عنوان مقاله: 

تغييرات فراسنجه هاي فيزيولوژيکي کلزا در پاسخ به کاربرد 24-اپي براسينوليد و نانواکسيد روي تحت تنش شوري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
اين پژوهش با هدف تعيين اثر هورمون 24-اپي براسينوليد و نانواکسيد روي بر تحمل گياهچه کلزا به تنش شوري طراحي و اجرا شد. در اين راستا، آزمايشي گلخانه اي به صورت فاکتوريل بر پايه طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در سال 1394 انجام شد. عوامل آزمايش عبارت بودند از: محلول پاشي برگي نانواکسيدروي (ppm0، 500 و 1000 از ZnO-NPs)، 24-اپي براسينوليد (0، 15 و mg h-130) و تنش شوري (mM 0، 50 و 100 NaCl). نتايج نشان داد، تنش شوري موجب افزايش معني دار ميزان مالون دي آلدهيد و کاهش قابل توجه وزن خشک و سطح برگ گياهچه، پايداري غشا، بيشينه عملکرد کوانتومي فتوسيستم II (Fv/Fm) و فعاليت کاتالاز و پراکسيداز گرديد. محلول پاشي توام 24-اپي براسينوليد و نانواکسيد روي توانست اثرات زيان بار تنش اکسيداتيو ناشي از شوري را مرتفع نمايد. به طوري که با تحريک فعاليت آنتي اکسيدان ها، محتواي مالون دي آلدهيد کاهش و در مقابل، فراسنجه هاي وزن خشک و سطح برگ گياهچه، محتواي نسبي آب برگ، پايداري غشا و Fv/Fm افزايش يافتند. از طرف ديگر، اثر منفي نانواکسيدروي در غلظتppm 1000 بر توليد ماده خشک و پايداري غشا مشاهده گرديد. با توجه به اين نتايج، به نظر مي رسد که کاربرد (mg. ha-1 EBL 30 ppm ZnO-NPs + 500) بهترين نتيجه را در راستاي تخفيف اثرات سوء تنش شوري در برداشته باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 24 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی