برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  49 , شماره  1 ; از صفحه 155 تا صفحه 165 .
 
عنوان مقاله: 

اثر نانوذره دي اکسيد تيتانيوم در بيان نسبي برخي ژن هاي دخيل در پاسخ به تنش سرما در نخود

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 
چکیده: 
در اين آزمايش برخي پاسخ هاي فيزيولوژيکي مانند نشت الکتروليتي غشا (ELI) و بيان نسبي ژن هاي گيرنده کينازي (RLK)، فاکتور رونويسي پاسخ به اتيلن (ERF)و گيرنده غشاي واکوئل 6 ( (VSR-6به کمک واکنش زنجيره اي پليمراز در زمان واقعي تحت تنش سرما (4˚ C) و تيمار نانوذره تيتانيوم دي اکسيد TiO2 NPs(با غلظت پنج ميلي گرم بر ليتر) در دو ژنوتيپ حساس (ILC533) و متحمل (Sel96Th11439) نخود زراعي (Cicer arietinum L. ) بررسي شد. تحت تنش سرما نانوذرات باعث کاهش معني دار در ميزان ELI شده به طوري که ژنوتيپ متحمل ميزان ELI پايين تري در مقايسه با ژنوتيپ هاي حساس نشان داد. بنابراين نانوذرات استفاده شده نه تنها خسارتي به غشاي سلول وارد نمي کند بلکه تحت تنش سرما سبب کاهش خسارت ها نيز مي شود. گياهان متحمل در مقايسه با گياهان حساس و همچنين گياهان تيمار شده با نانوذرات در مقايسه با گياهان شاهد افزايش معني داري در بيان نسبي ژن هاي RLK، ERFو VSR-6نشان دادند. بيان اين ژن ها احتمالا در بقا يا بازيابي گياه تحت تنش موثر مي باشد زيرا به موازات آن خسارت هاي سلولي (ELI) که در نتيجه گونه هاي فعال اکسيژن شکل مي گيرد، کاهش مي يابد. بنابراين افزايش بيان سريع و موقت اين ژن ها مي تواند به عنوان نشانگر فرايند سازگاري نخود به تنش سرما محسوب شود. اين يافته که گياهان نخود تيمارشده با نانوذره TiO2 تحمل بيشتري به تنش سرما نشان مي دهند، کاربرد جديدي براي نانوذرات ايجاد کرده و ممکن است منجر به ايجاد عملکرد پايدار تحت تنش در اين گياه شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 95
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی