برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  10 , شماره  1 ; از صفحه 61 تا صفحه 80 .
 
عنوان مقاله: 

شناسايي و اولويت بندي رايج ترين روش هاي تأمين مالي خودراه انداز در کسب و کارهاي نوپاي حوزه IT

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه کسب و کار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 
تأمين مالي مناسب يکي از مشکل ترين و پيچيده ترين عناصر در فرايند راه اندازي کسب و کارهاي کارآفرينانه است. اين پژوهش با هدف شناسايي و اولويت بندي رايج ترين روش هاي تأمين مالي خود راه انداز در کسب وکارهاي نوپاي حوزه ي IT انجام شده است. روش تحقيق بر حسب هدف از نوع کاربردي و برحسب گردآوري اطلاعات، آميخته-اکتشافي مي باشد. در بخش کيفي با استفاده از ابزار مصاحبه هاي نيمه ساختار يافته با کارشناسان و خبرگاني که در حوزه ي تأمين مالي شرکت هاي نوپاي صنعت IT فعاليت داشته اند، به شناسايي رايج ترين روش هاي استفاده شده پرداخته و در بخش کمّي پژوهش، با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي به اولويت بندي اين معيارها اقدام شد. بدين منظور پرسشنامه هاي محقق ساخته ميان نمونه ي آماري توزيع و داده هاي به دست آمده با استفاده از نرم افزار اکسپرت چويس تحليل و وزن هر يک مشخص شد. در بخش کيفي نمونه گيري به شيوه ي هدفمند بوده و حجم نمونه تا رسيدن به کفايت داده ها تعيين شده است و در بخش کمّي با استفاده از فرمول کوکران تعداد 220 شرکت با استفاده از نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شد. يافته ها بيانگر آن است که خوشه ي تأمين مالي شخصي صاحب شغل به عنوان رايج ترين شيوه ي تأمين مالي خود راه انداز شناسايي شد و بعد از آن به ترتيب خوشه هاي پرداخت هاي تأخيري، خوشه ي توقف حساب هاي دريافتني، خوشه ي حداقل کردن هزينه هاي سرمايه گذاري و در نهايت خوشه ي اشتراک منابع به ترتيب در رده هاي دوم تا پنجم قرار گرفتند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 666 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی