برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  48 , شماره  1 ; از صفحه 149 تا صفحه 158 .
 
عنوان مقاله: 

تأثير محلول پاشي متانول بر ويژگي هاي کمي و تنظيم کننده هاي اسمزي بادرشبو (Dracocephlum moldavica L. ) در شرايط کم آبياري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
 
چکیده: 
به منظور بررسي تأثير محلول پاشي متانول بر ويژگي هاي کمي و تنظيم کننده هاي اسمزي بادرشبو در شرايط کم آبياري، آزمايشي به صورت کرت هاي خردشده در قالب بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در کشتزار تحقيقاتي دانشکده ي کشاورزي دانشگاه زابل در سال زراعي 92-91 اجرا شد. تيمارهاي کم آبياري شامل: 100 (شاهد يا بدون تنش)، 80 و 60 درصد رطوبت ظرفيت زراعي به عنوان عامل اصلي و محلول پاشي متانول در چهار سطح شامل: بدون محلول پاشي (شاهد)، محلول پاشي با 15، 30 و 45 درصد حجمي متانول به عنوان عامل فرعي بود. نتايج نشان داد که تأثير تنش کم آبي بر ارتفاع بوته، شمار شاخه هاي فرعي، وزن خشک اندام هاي هوايي، درصد اسانس، محتواي پرولين، سبزينه (کلروفيل)، کاروتنوئيد، پتاسيم و سديم معني دار بود. با افزايش تنش خشکي محتواي پرولين و درصد اسانس افزايش، ولي ارتفاع بوته، شمار شاخه هاي فرعي، وزن خشک اندام هاي هوايي، سبزينه، کاروتنوئيد، پتاسيم و سديم کاهش يافت. محلول پاشي متانول بر ارتفاع بوته، شمار شاخه هاي فرعي، وزن خشک اندام هاي هوايي، درصد اسانس، محتواي پرولين و سبزينه، کاروتنوئيد، پتاسيم و سديم تأثير معني داري داشت. محلول پاشي متانول با 30 درصد حجمي بيشترين تأثير را بر ارتفاع بوته، شمار شاخه هاي فرعي، وزن خشک اندام هاي هوايي، درصد اسانس، محتواي پرولين، سبزينه، کاروتنوئيد، پتاسيم و سديم داشت، به طوري که موجب افزايش 73/59 درصد ماده ي خشک نسبت به محلول پاشي 45 درصد حجمي شد. بر پايه ي نتايج اين آزمايش محلول پاشي 30 درصد حجمي متانول و تأمين رطوبت در حد ظرفيت زراعي براي توليد بادرشبو مناسب بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رمرودی، م.، و چزگی، م.، و گلوی، م. (1396). تأثیر محلول پاشی متانول بر ویژگی های کمی و تنظیم کننده های اسمزی بادرشبو (Dracocephlum moldavica L. ) در شرایط کم آبیاری. مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران), 48(1 ), 149-158. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467478Vancouver : کپی

رمرودی محمود، چزگی مجتبی، گلوی محمد. تأثیر محلول پاشی متانول بر ویژگی های کمی و تنظیم کننده های اسمزی بادرشبو (Dracocephlum moldavica L. ) در شرایط کم آبیاری. مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران). 1396 [cited 2022January25];48(1 ):149-158. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467478IEEE : کپی

رمرودی، م.، چزگی، م.، گلوی، م.، 1396. تأثیر محلول پاشی متانول بر ویژگی های کمی و تنظیم کننده های اسمزی بادرشبو (Dracocephlum moldavica L. ) در شرایط کم آبیاری. مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 48(1 ), pp.149-158. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467478. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 64 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی