برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي برخي ويژگي هاي بيوکنترلي باکتري هاي آنتاگونيست جداشده از ريزوسفر خيار علية Sclerotinia sclerotiorum و Pythium aphanidermatum

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه گیاه پزشکی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه جیرفت
 
چکیده: 
در سال هاي اخير بحث امکان کنترل بيولوژيک بيمارگرهاي خاک زاد موردتوجه جدي محققان قرار گرفته است که از آن جمله مي توان به کاربرد باکتري هاي آنتاگونيست به ويژه باکتري هاي گروه سودومونادهاي فلورسنت در کنترل بيماري هاي خاکزي گياهان اشاره کرد. بيمارگرهايSclerotinia sclerotiorum، Pythium aphanidermatum از عامل هاي بيماري زاي مهم گياهان مختلف ازجمله خيار هستند. در اين پژوهش 81 جدايه از ريزوسفر خيار جداسازي، خالص سازي و بر مبناي ويژگي هاي ريخت شناختي (مورفولوژيکي)، فيزيولوژيکي و بيوشيميايي شناسايي شدند. بررسي تأثير آنتاگونيستي جدايه ها به روش کشت متقابل نشان داد که جدايه هاي 19C، 21B، 24A، 33B، 33C، 38A، 42D و 43C اثر بازدارندگي مؤثري عليه اين بيمارگرها داشتند و ترکيب هاي فرار اين جدايه ها به طور معني داري از رشد پرگنة اين بيمارگرها نسبت به شاهد بازدارندگي کردند. در آزمون گلخانه اي نيز جدايه هاي 19C و 24A ميزان شاخص بيماري ناشي از Pythium aphanidermatum را بيش از 70درصد و ميزان شاخص بيماري ناشي از Sclerotinia sclerotiorum را بيش از 60درصد در مقايسه با شاهد کاهش دادند. توليد سورفکتين، آنزيم پروتئاز و سيانيد هيدروژن به عنوان سازوکارهاي بازدارندگي در جدايه هاي برتر بررسي شدند. جدايه هاي، 19C، 24A، 33B، 33C، 38A، 42D و 43C قادر به توليد آنزيم پروتئاز، جداية 19C قادر به توليد سورفکتين و جدايه هاي 33B، 33C، 38A، 42D و 43C قادر به توليد سيانيد هيدروژن بودند. نتايج به دست آمده از توالي يابي ناحية ژني 16S-rDNA جدايه هاي مؤثر در کنترل بيمارگرها نشان داد که اين جدايه ها با درجه ي اعتبارسنجي زياد (100 درصد) در کنار جدايه هاي متعلق به جنس هاي Pseudomonas، Stenotrophomonas و Flavobacterium قرار گرفتند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

باقری، س.، و علیزاده، ح.، و آزادوار، م.، و امیرمیجانی، ا. (1395). بررسی برخی ویژگی های بیوکنترلی باکتری های آنتاگونیست جداشده از ریزوسفر خیار علیة Sclerotinia sclerotiorum و Pythium aphanidermatum. دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران), 47(2 ), 325-340. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467471Vancouver : کپی

باقری سامان، علیزاده حمیدرضا، آزادوار مهدی، امیرمیجانی امیررضا. بررسی برخی ویژگی های بیوکنترلی باکتری های آنتاگونیست جداشده از ریزوسفر خیار علیة Sclerotinia sclerotiorum و Pythium aphanidermatum. دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران). 1395 [cited 2022January21];47(2 ):325-340. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467471IEEE : کپی

باقری، س.، علیزاده، ح.، آزادوار، م.، امیرمیجانی، ا.، 1395. بررسی برخی ویژگی های بیوکنترلی باکتری های آنتاگونیست جداشده از ریزوسفر خیار علیة Sclerotinia sclerotiorum و Pythium aphanidermatum. دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 47(2 ), pp.325-340. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467471. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 55 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی