برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

واکنش تابعي کفشدوزک Hyperaspis polita با تغذيه از شپشک آردآلود پنبه Phenacoccus solenopsis

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه گیاه پزشکی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 
چکیده: 
واکنش تابعي يکي از بنيادي ترين حالت هاي ارتباطي ميان طعمه و شکارگر بوده که رابطة ميان شمار طعمة مورد حمله و تراکم اولية طعمه را نشان مي دهد و با عامل هايي مانند مدت زمان قرار گرفتن طعمه در دسترس شکارگر، ميزان حملة موفق و زمان دسترسي شکارگر به طعمه مشخص مي شود. کفشدوزک Hyperaspis polita Weise، يکي از عامل هاي کنترل بيولوژيک (بيولوژيک) شمار زيادي از گونه هاي مهم شپشک هاي آردآلود است. در اين تحقيق واکنش تابعي لارو سن چهار، ماده و نر بالغ اين کفشدوزک روي مادة بالغ شپشک آردآلود پنبهPhenacoccus solenopsis Tinsleyدر شرايط آزمايشگاهي (دماي بهينه 1± 30 درجة سلسيوس، رطوبت نسبي 5± 65 درصد و دورة نوري 14: 10 ساعت تاريکي: روشنايي) بررسي شد. تراکم هاي استفاده شده براي هر سه مرحلة رشدي شکارگر شامل 2، 4، 8، 16 و 32 عدد طعمه بود. بر پاية نتايج رگرسيون لجستيک واکنش تابعي لارو سن چهار، ماده و نر بالغ H. politaاز نوع دوم تعيين شد. توان جستجوگري (a)، زمان دستيابي (Th) و بيشترين نرخ حمله (T/Th)، توسط مدل راجرز براي لارو سن چهار به ترتيب 00298/0± 0196/0 بر ساعت، 4551/0± 3262/3 ساعت و 2/7 طعمه، براي مادة بالغ به ترتيب 00238/0± 0131/0 بر ساعت، 7419/0± 4765/3 ساعت و 9/6 طعمه و براي نر بالغ به ترتيب 00528/0± 0195/0 بر ساعت، 2624/1± 0126/12 ساعت و 2 طعمه به دست آمد. بر پاية نتايج اين تحقيق لارو سن چهار و مادة بالغ کفشدوزک H. polita کارايي بالايي براي کنترل شپشک آردآلود پنبه داشته و مي توان از آن ها در امر کنترل بيولوژيک اين آفت مهم استفاده کرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 39 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی