برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

پايش و کنترل شيميايي سرخرطومي هاي ساقه خوار کلزا Ceutorhynchus spp. (Col.: Curculionidae)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، ساری
 
چکیده: 
با هدف پايش سرخرطومي هاي ساقه خوار کلزا Ceutorhynchus spp. به منظور تعيين بهترين زمان مبارزه و تأثير چند حشره کش روي آن ها، اين پژوهش در سال زراعي 91-1390 در ساري اجرا شد. براي پايش آفت از تله هاي آبي زردرنگ استفاده شد. تأثير حشره کش هاي کلرپيريفوس EC40. 8%، ايميداکلوپريد SC35%، ديازينونEC60% و فنيتروتيون EC50% به ترتيب به ميزان 2، 1، 5/1 و 1 ليتر در هکتار، به انضمام تيمار شاهد در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با پنج تيمار و چهار تکرار ارزيابي شد. يک روز پيش، 5، 14 و 21 روز پس از سم پاشي چهار بوته از هر کرت کنده و شمار لارو درون بافت گياه شمارش شد. يک هفته پيش از برداشت محصول، شمار غلاف هاي سالم(HP) و عقيم (BS)روي سه بوته از هر کرت شمارش شدند. 1 مترمربع از هر کرت برداشت، عملکرد و وزن هزاردانه(TKW) محاسبه شد. نخستين سرخرطومي ها در 11 آبان، اوج پرواز در نهم آذر و آخرين آن ها در اوايل دي ماه مشاهده شدند. تخم ريزي از اوايل آذر آغاز و در نيمة آذر به اوج خود رسيد. درصد کارايي حشره کش ها در 14 روز پس از سم پاشي به ترتيب 51/6± 89/88، 61/9± 57/57، 6± 20/83 و 13/6± 82/91 بود، که به ترتيب باعث افزايش TKW به ميزان 8/0، 4/0، 48/0 و 43/0 گرم و افزايش عملکرد به ميزان 5/115، 2/68، 5/79 و 8/62 گرم نسبت به شاهد شدند. شمار HP و BS در تيمارهاي حشره کش به ترتيب 63/11± 17/77، 93/1± 58/43، 10/9± 44، 06/7± 75/44 عدد و 29/0± 50/4، 98/0± 75/8، 42/1± 25/13 و 54/3± 33/18 عدد بود که اين شمار در شاهد به ترتيب 35/3± 75/31 و 76/2± 83/14 بود. کلرپيريفوس، با درصد کارايي مناسب، بيشترين ميزان عملکرد، TKW و HP و کمترين BS را داشت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 92
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی